title
לחצו להתקשרות:

חקלאים הם אנשים מיוחדים: בעולם שפונה יותר ויותר אל המסחר והעסקים וההיי-טק לא קל להמשיך להיצמד לאדמה ולגדל גידולים חקלאיים שונים, מה גם שפגעי טבע שונים עלולים להוריד לטמיון השקעה (זמן, כסף, מאמץ, אנרגיות וכו') של תקופה ארוכה. גם כשלי שוק מכרסמים ברווחיות של החקלאים ועל כן במקרים רבים הם זקוקים להלוואות.

בנוסף מאפשרים פתרונות מימון לחקלאים רכישת ציוד חיוני – קניית טרקטור חדש, הקמת חממה חדשה וכו', ובמקרים מסוימים גם פיתוח זנים חדשים ואיכותיים יותר, כך שבאופן כללי הלוואה לחקלאי היא כמו אוויר לנשימה עבורו ומרכיב הכרחי בצמיחה ובהצלחה. מאחר שרוב החקלאים מטבעם אינם בעלי ידע פיננסי מעמיק ועדכני דיו כדאי להם לפנות אל אנשי מקצוע בתחום וכך להגיע להלוואות בתנאים טובים במיוחד.

קרנות לחקלאים

בשנת 2015 השיק משרד החקלאות ופיתוח הכפר קרן ייעודית שתעניק הלוואות לחקלאים בתנאים טובים במיוחד ובערבות המדינה.

הקרן לחקלאים מיועדת למגדלים בענפים מוטי הייצוא כגון אבוקדו, גזר, תבלינים, הדרים, פרחים ועוד. חקלאי שזקוק להלוואה יקבל אותה, אם הוא עומד בתנאים מסוימים כמובן, דרך הבנקים שזכו במרכז – בנק מזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק הפועלים.

המסלולים הקיימים: הלוואת בולט (הלוואה שמוחזרת במלואה בתום התקופה) של עד 350,000 ש"ח; במסלול החזר ההון הלוואה של עד 500 אלף שקל לעד 5 שנים; ובמסלול ההשקעות הלוואה של עד 750 אלף ש"ח לעד 10 שנים.

בנוסף לקרן לחקלאי, גם הקרנות המעניקות באופן כללי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים מסייעות לחקלאים הזקוקים לכך וכדאי לכל חקלאי שרוצה לרכוש ציוד חדש או שזקוק לסכום מסוים כדי לצלוח תקופת משבר לבחון את זכאותו.

כמו כן קיימות קרנות אחרות המעניקות הלוואות לחקלאים, וביניהן קרן הייצוא, קרן קורת, קרן גליל, קרן רמת נגב, קרן רש"י וקרן דטרויט.

מומלץ בחום להיעזר באנשי מקצוע מנוסים בעזרה לחקלאים ובגיוס אשראי שמותאם עבורם על-מנת להגיע לסיוע המרבי והמיטבי.


חקלאים הם אנשים מיוחדים: בעולם שפונה יותר ויותר אל המסחר והעסקים וההיי-טק לא קל להמשיך להיצמד לאדמה ולגדל גידולים חקלאיים שונים, מה גם שפגעי טבע שונים עלולים להוריד לטמיון השקעה (זמן, כסף, מאמץ, אנרגיות וכו') של תקופה ארוכה. גם כשלי שוק מכרסמים ברווחיות של החקלאים ועל כן במקרים רבים הם זקוקים להלוואות.

בנוסף מאפשרים פתרונות מימון לחקלאים רכישת ציוד חיוני – קניית טרקטור חדש, הקמת חממה חדשה וכו', ובמקרים מסוימים גם פיתוח זנים חדשים ואיכותיים יותר, כך שבאופן כללי הלוואה לחקלאי היא כמו אוויר לנשימה עבורו ומרכיב הכרחי בצמיחה ובהצלחה. מאחר שרוב החקלאים מטבעם אינם בעלי ידע פיננסי מעמיק ועדכני דיו כדאי להם לפנות אל אנשי מקצוע בתחום וכך להגיע להלוואות בתנאים טובים במיוחד.

קרנות לחקלאים

בשנת 2015 השיק משרד החקלאות ופיתוח הכפר קרן ייעודית שתעניק הלוואות לחקלאים בתנאים טובים במיוחד ובערבות המדינה.

הקרן לחקלאים מיועדת למגדלים בענפים מוטי הייצוא כגון אבוקדו, גזר, תבלינים, הדרים, פרחים ועוד. חקלאי שזקוק להלוואה יקבל אותה, אם הוא עומד בתנאים מסוימים כמובן, דרך הבנקים שזכו במרכז – בנק מזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק הפועלים.

המסלולים הקיימים: הלוואת בולט (הלוואה שמוחזרת במלואה בתום התקופה) של עד 350,000 ש"ח; במסלול החזר ההון הלוואה של עד 500 אלף שקל לעד 5 שנים; ובמסלול ההשקעות הלוואה של עד 750 אלף ש"ח לעד 10 שנים.

בנוסף לקרן לחקלאי, גם הקרנות המעניקות באופן כללי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים מסייעות לחקלאים הזקוקים לכך וכדאי לכל חקלאי שרוצה לרכוש ציוד חדש או שזקוק לסכום מסוים כדי לצלוח תקופת משבר לבחון את זכאותו.

כמו כן קיימות קרנות אחרות המעניקות הלוואות לחקלאים, וביניהן קרן הייצוא, קרן קורת, קרן גליל, קרן רמת נגב, קרן רש"י וקרן דטרויט.

מומלץ בחום להיעזר באנשי מקצוע מנוסים בעזרה לחקלאים ובגיוס אשראי שמותאם עבורם על-מנת להגיע לסיוע המרבי והמיטבי.

מאמרים קשורים

הלוואות לחקלאיים

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

חקלאים הם אנשים מיוחדים: בעולם שפונה יותר ויותר אל המסחר והעסקים וההיי-טק לא קל להמשיך להיצמד לאדמה ולגדל גידולים חקלאיים שונים, מה גם שפגעי טבע שונים עלולים להוריד לטמיון השקעה (זמן, כסף, מאמץ, אנרגיות וכו') של תקופה ארוכה. גם כשלי שוק מכרסמים ברווחיות של החקלאים ועל כן במקרים רבים הם זקוקים להלוואות.

בנוסף מאפשרים פתרונות מימון לחקלאים רכישת ציוד חיוני – קניית טרקטור חדש, הקמת חממה חדשה וכו', ובמקרים מסוימים גם פיתוח זנים חדשים ואיכותיים יותר, כך שבאופן כללי הלוואה לחקלאי היא כמו אוויר לנשימה עבורו ומרכיב הכרחי בצמיחה ובהצלחה. מאחר שרוב החקלאים מטבעם אינם בעלי ידע פיננסי מעמיק ועדכני דיו כדאי להם לפנות אל אנשי מקצוע בתחום וכך להגיע להלוואות בתנאים טובים במיוחד.

קרנות לחקלאים

בשנת 2015 השיק משרד החקלאות ופיתוח הכפר קרן ייעודית שתעניק הלוואות לחקלאים בתנאים טובים במיוחד ובערבות המדינה.

הקרן לחקלאים מיועדת למגדלים בענפים מוטי הייצוא כגון אבוקדו, גזר, תבלינים, הדרים, פרחים ועוד. חקלאי שזקוק להלוואה יקבל אותה, אם הוא עומד בתנאים מסוימים כמובן, דרך הבנקים שזכו במרכז – בנק מזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק הפועלים.

המסלולים הקיימים: הלוואת בולט (הלוואה שמוחזרת במלואה בתום התקופה) של עד 350,000 ש"ח; במסלול החזר ההון הלוואה של עד 500 אלף שקל לעד 5 שנים; ובמסלול ההשקעות הלוואה של עד 750 אלף ש"ח לעד 10 שנים.

בנוסף לקרן לחקלאי, גם הקרנות המעניקות באופן כללי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים מסייעות לחקלאים הזקוקים לכך וכדאי לכל חקלאי שרוצה לרכוש ציוד חדש או שזקוק לסכום מסוים כדי לצלוח תקופת משבר לבחון את זכאותו.

כמו כן קיימות קרנות אחרות המעניקות הלוואות לחקלאים, וביניהן קרן הייצוא, קרן קורת, קרן גליל, קרן רמת נגב, קרן רש"י וקרן דטרויט.

מומלץ בחום להיעזר באנשי מקצוע מנוסים בעזרה לחקלאים ובגיוס אשראי שמותאם עבורם על-מנת להגיע לסיוע המרבי והמיטבי.