title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
גיוס הלוואת אקקספרס לעסקים ללקוחות מסורבים בבנק דרך המערכת הבנקאית, הלוואות מהירות לעסקים, הלוואות אקספרס לעסקים עם BDI תקין, הלוואות מיידיות לעסק
מהם הקשיים בהשגת הלוואות לעצמאיים? היכן ניתן להשיג הלוואות לעסקים עצמאיים? מהם התנאחם המקובלים לקבלת הלוואות לעצמאיים?
מהן הלוואות לעסקים קטנים? מה הייחוד של הלוואות עסקיות מהסוג הזה? אילו קרנות וגופים פיננסיים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים? מתי נדרש גיוס הלוואות מהירות לעסקים קטנים ישירות דרך המערכת הבנקאית? מה הן הלוואות אקספרס לעסקים קטנים?
נטילת הלוואות לעסקים בקשיים כלכליים זמניים - הלוואות לעסקים מסורבים בבנקים דרך מערכת בנקאית או חוץ בנקאית, באמצעות הלוואות בערבות המדינה, חברות אשראי ופתרונות חוץ בנקאיים פרטיים
איזה גופים פיננסיים מעניקים הלוואות לעסקים בתחילת דרכם? באילו תנאים ניתן להשיג הלוואה לעסק חדש? מהו הליך נטילת הלוואות לעסקים חדשים?
גיוס הלוואה חוץ בנקאית לעסקים בעלי הסטוריית אשראי שלילית שסורבו בבנקים בתנאים אופטימליים האפשרים בשוק האשראי החוץ בנקאי

גיוס הלוואה לעסק פטור ממס

אחד מכל 3 עסקים בישראל מוגדר כ"עסק זעיר", כלומר כזה שמועסקים בו עד 4 עובדים. בסך הכל ישנם בישראל כ-150,000 עסקים זעירים ובהם כרבע מיליון עובדים, חלקם בכלל הפעילות העסקית הוא כ-10% וחשיבותם למשק רבה. הלוואה לעסק זעיר היא במקרים רבים ההבדל בין לשרוד ואף לשגשג לבין להיפלט מן השוק, כך שחשוב לדעת אילו גופים מעניקים הלוואה לעצמאי לעסק פטור ובאילו תנאים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות לעסקים פטורים

בנק לאומי לעסקים
בנק לאומי לעסקים
קרן בנק מזרחי לעסקים
בנק מזרחי לעסקים
הלוואות מדינה דרך בנק הפועלים
בנק הפועלים לעסקים
הלוואה מבנק לעסק
הלוואה בנקאית לעסק

הלוואות סולו מבנקים

הלוואות סולו בנקאיות לעסקים פטורים הן הלוואות שניתנות ללא צורך בביטחונות או בערבים, בעיקר על סמך הרזומה של בעל העסק ומצב חשבון הבנק שלו לאורך השנים. בכל הבנקים המסחריים מבטיחים תשובה מהירה לכל בקשת הלוואה.

בנק דיסקונט מעניק הלוואה בנקאית לעסק זעיר בגובה של עד 100,000 ש"ח ולתקופה של עד 5 שנים.

קרן בנק הפועלים, בשיתוף "קורת קרנות לפיתוח כלכלי", מציע הלוואת סולו לעסק זעיר בגובה 30,000 ש"ח. קהל היעד כולל עסקים הפועלים בבית פרטי וכאלה שמתקשים לקבל הלוואות רגילות. אין צורך בביטחונות אלא רק בערבות אישית, הריבית היא פריים + 2.5% ותקופת ההחזר היא עד 3 שנים (כולל 3 חודשי גרייס).

בנק לאומי מפעיל את קרן לאומי לעסקים ומציע 4 מסלולים: הלוואת דיגיטל (עד 300,000 ש"ח), הלוואה מובחרת (100,000-200,000 ש"ח), הלוואה גמישה (עד 100,000 ש"ח) והלוואה בהחזר קבוע (עד 100,000 ש"ח). תקופת ההחזר היא בכל מקרה עד 7 שנים.

הלוואת מדינה דרך קרן גיזה
קרן גיזה לעסקים
BDSK להלוואה בערבות מדינה לעסק
קרן BDSK לעסקים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות מדינה לעסק קטן
גיוס אשראי לעסק קטן
הלוואה לעסק קטן

הלוואה בערבות מדינה

הלוואות מדינה לעסק זעיר הן למעשה הלוואות של בנקים מסחריים (אשר נבחרו במכרז) ובערבות של המדינה. הגשת הבקשה היא באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במסלול המיוחד לעסקים זעירים.

למי מתאים המסלול? עסקים בשלב ההקמה. עסקים פטורים שמבקשים להתרחב (ולהפוך לעוסקים מורשים או חברות בע"מ). בעל עסק שפעל מתוך ביתו הפרטי ומעוניין להוציא את הפעילות העסקית ממקום המגורים, ובתנאי שהמחזור הכולל שלו מיום שהוקם הוא עד 500,000 ש"ח.עסק שמחזורו הכולל מהיום שהוקם הוא עד חצי מיליון ש"ח ושטרם השתמש במסגרת אשראי.

תנאי ההלוואה: גובה ההלוואה הוא עד 500,000 ש"ח, ניתן להתחיל להחזיר אותה רק לאחר 5 חודשים ובסך הכל תקופת ההחזר היא 5 שנים. שיעור הריבית הוא המקובלת במערכת הבנקאית ונדרשת ערבות אישית של בעל העסק בהתאם לתחום הפעילות וכן בטחונות נוספים (אם כי בהיקף מופחת ביחס לקבלת הלוואה רגילה, וזאת בזכות ערבות המדינה).

הלוואה קטנה מהירה לעסק
הלוואות מהירות לעסקים
הלוואה חוץ בנקאית לעסק
חוץ בנקאי לעסקים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורבים בבנק
הלוואות למסורבי בנקים

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים פטורים

מקור נוסף של הלוואות מידיות לעסקים הוא חברות האשראי החוץ בנקאי. חברות אלה מציעות פתרונות מימון מגוונים ובהם הלוואה חוץ בנקאית לעסק פטור בעל פוטנציאל צמיחה ויכולת החזר.

חשוב להדגיש כי מדובר בחברות רציניות ולא ב"שוק אפור", וכי הסכום המקסימלי הניתן באותן הלוואות מהירות חוץ בנקאיות לעסקים משתנה בהתאם לסוג העסק ולמדיניות חברת האשראי החוץ בנקאי.