title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מהן הלוואות לעסקים בערבות המדינה? למי נועדו הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים? כיצד ניתן להשיג הלוואות מדינה לעסק שלך? אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים?
גיוס הלוואות לעסקים בצפון או בדרום הארץ לחיזוק הפריפריות דרך קרנות בערבות המדינה או דרך קרנות בנקאיים המיועדים למינוף עסקים קטנים בישראל.
גיוס הלוואה בערבות מדינה לעסק חדש או עסק מתחיל שנמצא בתחילת דרכו אך כבר מייצר מחזורים ופעילות רווחית
בנק הפועלים משמש היום כאחד הגופים אשר מעניקים הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. ראו את תנאי קבלה של הקרן
גיוס הלוואה בערבות מדינה דרך קרן BDSK ההלוואות מדינה לעסקים קטנים - שאלות נפוצות וטפסים / מסמכים נדרשים לקרן להגשת בקשה עצמית לעסק.
קרן גיזה להלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה - זוכה מכרז הלוואות לעסקים בערבות מדינה לשנת 2016. שאלות נפוצות ומסמכים נדרשים להגשה לקרן מדינה זו
גיוס אשראי לעסקים דרך בנק מזרחי להלוואות לעסקים בערבות המדינה.
בנק לאומי כיום משמש לקרן להלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה במטרה לעודד צמיחה של עסקים במדינה. צפו בתנאי קבלה ומדיע רלוונטי נוסף
הלוואות למפעל או יצרן דרך קרנות בערבות מדינה או באמצעות קרנות פרטיות. עסקים יצרנים הם מקור הצמיחה של כללת המדינה על כן מדינת ישראל מתייחסת לפיתוח עסקים אלו בהתאם.

הלוואות ליבואנים ויצואנים

כלכלת ישראל מתאפיינת בחופש ובפתיחות לסחר חוץ, ובהתאם היקפי היבוא והייצוא גדולים מאוד – קרוב ל-100 מיליארד דולר בשנה כל אחד. על-מנת להצליח כיצואן או כיבואן יש צורך בפתרונות מימון ובפרט נדרשת לעתים קבלת הלוואה שתאפשר ביצוע עסקה ספציפית. המקורות העיקריים להלוואות ליבואנים והלוואות ליצואנים הם הבנקים הגדולים, כשבחלק מהמקרים ניתנת ערבות מדינה לאותה הלוואה ליבואן או הלוואה ליצרן כך שהוא זוכה לתנאים טובים יותר.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה ליבואן או יצואן

בנק לאומי לעסקים
בנק לאומי לעסקים
קרן בנק מזרחי לעסקים
בנק מזרחי לעסקים
הלוואות מדינה דרך בנק הפועלים
בנק הפועלים לעסקים
הלוואה מבנק לעסק
הלוואה בנקאית לעסק

הלוואות בנקאיות ליבואנים

ברוב המקרים הלוואה בנקאית מהירה ליבואן ניתנת עבור עסקה ספציפית, אם כי ניתן לקבל גם הלוואה בנקאית מידית ליבואנים לטווח ארוך יותר.

בנק לאומי לעסקים – יבואנים שמחזור המכירות שלהם הוא 20 מיליון ש"ח או יותר יכולים לקבל הלוואה כנגד פעולת יבוא ספציפית. גובה ההלוואה נע בין 300,000 ש"ח ל-5 מיליון ש"ח ובכל מקרה הוא מוגבל לגובה העסקה. ניתן לפרוס את ההחזר לעד 12 תשלומים וכן ליהנות מגרייס של חודשיים עד חמישה.

בנק דיסקונט לעסקים – מעניק מימון גישור לתקופה שבין התשלום בגין המוצרים המיובאים לבין קבלת התמורה עבורם. אופציה נוספת היא ערבות בנק לאשראי ספקים לפרק זמן של עד 180 יום, ובמקרים מסוימים ניתן לקבל הלוואה בנקאית ליבואנים לתקופה של עד 5 שנים (ההחזר הוא ב-10 תשלומים אחת לחצי שנה).

בנק הפועלים לעסקים – מציע מסגרת בשם "מסגרת סחר חוץ" אשר הינה מסגרת ייעודית למתן להלוואות בנקאיות מהירות ליבואנים. תנאי ההלוואה משתנים מלקוח ללקוח ובהתאם לעסקאות היבוא הספציפיות.

הלוואות בנקאיות ליצואנים

ברוב המקרים מטרתה של הלוואה בנקאית מהירה ליצואן היא לאפשר את הוצאתה לפועל של עסקת ייצוא ספציפית, אם כי בנסיבות מסוימות ישנן גם הלוואות בנקאיות ליצואנים לטווח ארוך.

קרן בנק מזרחי אשר משותפת לבנק ול"דרומה-צפונה" (מלכ"ר שהקים איש העסקים איתן ורטהיימר) מעניקה הלוואות לעסקים בצפון הארץ (לא כולל חיפה) ובדרום הארץ אשר מוגדרים כ"מייצאים" או כ"מוטי יצוא". המסלול מיועד למפעלים תעשייתיים ועסקים יצרניים או תומכי תעשיה שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא בין 5 ל-100 מיליון ש"ח, וגובה ההלוואה המקסימלי הוא 2 מיליון ש"ח.

בנק הפועלים – מאפשר ליצואנים להעניק אשראי ספקים ללקוחותיהם, לרוב לתקופה של עד 180 יום. כמו כן מציע בנק הפועלים מסלול של "אשראי קונים" עבור עסקאות יצוא ציוד השקעה (כלומר מתן הלוואה לרוכשים הזרים כדי שיוכלו להעביר את התמורה עבור הציוד ליצואן הישראלי).

בנק דיסקונט – מעניק הלוואות גישור במט"ח לזמן קצר עבור עסקאות ספציפיות, וכן הלוואות לטווח ארוך יותר של עד 5 שנים.

הלוואות בערבות מדינה ליבואנים ויצואנים

פעילות יבוא או יצוא היא גם אינטרס של המשק כולו, ועל כן מציע משרד הכלכלה הלוואות מדינה ליבואנים והלוואות מדינה ליצואנים – או ליתר דיוק הלוואות בערבות מדינה (מי שמעניק את הכסף הם בנקים שנבחרו לשם כך במכרז). המסלול מיועד לעסקים שהיקף פעילותם הוא עד 100 מיליון ש"ח בשנה.

יצואנים: עסקים שהיקף הייצוא השנתי שלהם הוא למעלה מ-250,000$ יכולים לקבל הלוואה בשיעור של עד 12% מסך המכירות השנתי.

יבואנים: עבורם גובה ההלוואה המקסימלי הוא 8% מסך המכירות השנתי או 500,000 ש"ח (הסכום הגבוה מבין השניים). זהו גם הסכום המוענק ליצואנים שהיקף הייצוא שלהם נמוך מהרף הנ"ל. בכל מקרה תקופת ההחזר היא עד 5 שנים שמתוכם עד 6 חודשי גרייס.

תוכנית "כסף חכם"

מנהל סחר חוץ של משרד הכלכלה מפעיל תוכנית בשם "כסף חכם" אשר תומכת אף היא ביצואנים.

מסלול זה מיועד ל: חברות בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח ושהיקף היצוא שלהן הוא רבע מיליון דולר עד עשרה מיליון דולר. חברות בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 200 מיליון ש"ח ושהיקף היצוא שלהן הוא 10-50 מיליון דולר. החברות בקבוצה הראשונה יזכו לתמיכה בגובה עד 50% מסך ההוצאות המוכרות ואילו החברות בקבוצה השנייה יכולות לקבל תמיכה בגובה עד 35% מסך ההוצאות המוכרות במסגרת פעילותן במדינות מתפתחות. בכל מקרה מוגבלת התמיכה בכל חברה ל-500,000 ש"ח.