title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות מדינה לעסקים פעילים

בעלי עסקים קיימים עוברים לא מעט מהמורות במהלך הפעילות העסקית. בחלק ניכר מהמקרים זקוקים עסקים כאלה לקבלת הלוואה שתאפשר להם להמשיך את הפעילות התקינה שלהם. מדינת ישראל מעמידה לרשות עסקים קיימים הלוואה בערבות מדינה לעסקים קיימים.

בנוסף, מעמידה המדינה גם הלוואות מדינה לעסקים חדשים וכן הלוואות למטרת פתיחת עסקים חדשים. אנשי המקצוע של המקור להלוואות עסקיות מסייעים לבעלי עסקים בשלבי פעילות שונים להשיג הלוואה לעסק באמצעות קרנות בערבות מדינה, הלוואות בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות, הכול בהתאם לתנאים ולצרכים של העסק.

אפשרות נוספת לעסק שהתחיל להזרים הכנסות עם פעילות תזרימית בנקאית מוכחת של מספר חודשים ניתן להשיג אשראי בנקאי כהלוואה  בנקאית לעסק חדש.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה בערבות מדינה לעסק חדש

עסקים קיימים יכולים להשיג הלוואה בערבות מדינה. התנאי להשגת הלוואה כאמור הוא שהעסק הוא רווחי, או לכל הפחות יש לו אופק פעילות מבטיח. ניתן לקבל הלוואות בעברות מדינה לפתרון בעיית הון חוזר – הפער בין מועד קבלת התקבולים מלקוחות לבין ביצוע התשלומים לספקים. כמו כן ניתן לקבל הלוואות כאמור להרחבת העסק, לשיפוצים ולמגוון מטרות אחרות. עם זאת, חשוב לציין כי לא ניתן לקבל הלוואות בערבות מדינה לכיסוי חובות עסקיים או גירעונות בחשבון העו"ש של העסק.

התנאים לקבלת הלוואות בערבות מדינה לעסק פעילים כוללים שלושה סעיפים עיקריים:

תכנית עסקית: עסק המעוניין לקבל הלוואת מדינה לעסק פעיל, חייב להכין תכנית עסקית. ככל שהתכנית העסקית תהיה מקצועית ומפורטת יותר, כך יגדלו הסיכויים להשגת ההלוואה כאמור. התכנית צריכה לכלול את הפעילות הנוכחית של העסק, אופק ההתקדמות שלו ולוח זמנים מוגדר להשגת המטרה. אנשי המקצוע של המקור להלוואות עסקיות מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך בהכנת תכנית עסקית ריאלית שתסייע בהשגת המטרה.

פעילות עסקית קיימת: עסק קיים חייב להוכיח שמתקיימת בו פעילות עסקית רציפה. העסק חייב להציג בפני הגוף האמון על הענקת הלוואה לעסק בעברות מדינה את כל המסמכים המעידים על הפעילות – כולל רשימת לקוחות, רשימת ספקים והוכחות לפעילות העסקית. אם העסק פעיל יותר משנה, יש להציג את מאזן החברה לשנת הפעילות הקודמת ומאזן בוחן לשנה הקיימת. מגישי הבקשה חייבים להיות מסוגלים להציג קבלות, חשבוניות וכל מסמך אחר הקשור בפעילות העסקית.

אובליגו: האובליגו הוא הפירוט של סך כל החובות וההתחייבויות של העסק בכל הקשור בהתנהלות שלו מול הבנק. מי שאמון על אישור הבקשה חייב להיות מסוגל להביט על העסק ממעוף הציפור. האובליגו מאפשר מבט מהיר והבנה טובה של הפעילות הכלכלית של העסק.

דפי חשבון: בנוסף לאובליגו כאמור לעיל, יש צורך להציג בפני מי שמעניק הלוואות מדינה לעסקים פעילים גם דפי חשבון של מספר חודשים אחרונים. בדרך כלל מדובר על שלושת החודשים האחרונים.  דפי החשבון מצביעים על הפעילות הסדירה של העסק. כמו כן ניתן לזהות בהם בעיות שונות – המחאות חוזרות או התנהלות בעייתית בחשבון הבנק. במקרה שיש לעסק המחאות חוזרות, עלול האישור של הלוואה לעסק בערבות המדינה להיתקל בקשיים.  אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מתמחים בהתגברות על קשיים והשגת הלוואות עסקיות עבור כל עסק המעוניין בכך.

בנוסף לכל אלה, אם מתנהלים כנגד העסק הליכי הוצאה לפועל או הליכים משפטיים אחרים, הם חייבים להיות גלויים וחשופים לעיני מבקשי ההלוואה. ניתן להתגבר על מרבית הבעיות, אם הן מדווחות. אי דיווח, לעומת זאת, עלול לטרפד את כל המהלך.

הלוואות מדינה לעסקים מתחילים

עסקים מתחילים הם עסקים הנמצאים בחצי השנה הראשונה של הפעילות העסקית שלהם. במרבית המקים מדובר על עסק שטרם התחיל להרוויח והוא זקוק להשקעה נוספת המטרה להרחיב את הפעילות, לייצב את העסק ולהפוך אותו לרווחי.  הלוואות מדינה לעסק מתחיל ניתנות על ידי גופים בנקאיים שונים, כאשר העברות עבור ההלוואה היא של המדינה.

הלוואות מדינה לעסק בתחילת דרכו

עסק בתחילת הדרך איננו יכול להציג פעילות מרשימה, כזאת שתוכל לשכנע את הגופים האמונים על מתן הלוואות מדינה לעסקים מתחילים להעניק לו הלוואה. גם כשמדובר בהלוואה בערבות המדינה, ואולי דווקא בגלל העובדה הזאת, בעלי העסק חייבים להוכיח שהם אכן יודעים מה שהם עושים והסיכויים של העסק להצליח הם אכן סבירים.

תכנית עסקית: התכנית העסקית והחשיבות שלה כבר הוזכרו בסעיף הקודם. עם זאת, כשמדובר בבקשה לקבלת הלוואה לעסק מתחיל, החשיבות של התכנית העסקית מתגברת. כיון שאין בנמצא עבר של פעילות עסקית, הרי התוויית העתיד העסקי האפשרי היא המפתח לאישור ההלוואה. אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים בתחילת דרכם בהכנת תכנית עסקית שתאפשר להם להשיג את המימון הנדרש לעסק. כמו כן ניתן לקבל סיוע בקבלת הלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות לעסק, בהתאמה לצרכים ולתכניות של בעלי העסק.

מעבר לתכנית העסקית, יעמיק מי שמעניק את ההלוואה לעסק המתחיל בבדיקה של בעלי העסק. ישנה חשיבות הרב להיכרות קודמת של בעל העסק עם התחום שבו הוא עתיד לפעול. ככל שהתחום המדובר הוא מקצועי יותר, כך יש חשיבות למקצוענות של מקימי העסק בתחום.

תנאי הלוואה: הלוואות מדינה לעסק חדש ניתנות עד סך של 75 אחוזים מהערך הכולל של ההשקעה. במקרים מיוחדים מדובר על אחוזים גבוהים יותר. אבל אליה וקוץ בה – בעל העסק חייב לממן את האחוזים הנותרים. זאת ועוד – חלק מתנאי ההלוואה מגביל את יכולת המשיכה של בעל העסק מהעסק. כמו כן יש מגבלות נוספות, כאלה שימנעו ממנו לרוקן את קופת העסק.

הלוואות מדינה לעסקים מתחילים ניתנות על סמך שיקול דעת מקצועי מעמיק. תכנית עסקית מקצועית, היכרות מוקדמת של מפעילי העסק עם תחום העיסוק שלו והשגת סכום כסף התחלתי הם תנאים הכרחיים לקבלת הלוואה כאמור. הצגה מקצועית של הבקשה להלוואה מגדילה את הסיכויים לאישור שלה.

בנוסף, יכולים בעלי עסקים המעוניינים בכך לקלת ליווי צמוד של מומחה מטעם המקור לאשראי עסקי. המומחה הלווה את העסק, יפקח על הפעילות שלו וינקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי להביא את העסק לרווחיות בזמן הקצר ביותר האפשרי. כדאי ליצור קשר כבר כעת ואנו נחזור אליך בהקדם.