title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות מדינה לעסקים - מסלולים

חברת מקור לאשראי עסקי מעניקה מידע עסקי וייעוץ טלפוני עבור עסקים אשר מעוניינים להתרחב דרך גיוס אשראי בערבות המדינה. החברה תתאים עבורכם את היועץ הפיננסי התואם ביותר לפרופיל עסקי שלכם כדי שתוכלו לגייס הלוואה בתנאים אופטימליים לעסק.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

ערבות מדינה - מסלולים קיימים

אשראי הוא סם החיים של כל עסק ועסק, בלי מזומן נזיל עסק לא יוכל להתפתח ולצמוח, עד כמה שעסק זה יכול להיות טוב וחיוני הוא חייב אשראי. גם העסקים המוצלחים ביותר נקלעים לעתים לסיטואציות אשר בהן הם נאלצים לבקש אשראי כדי לשרוד, החל בהשקעות גדולות וכלה במחזורי תשלומים ארוכים.

אם אתם מעוניינים לקחת הלוואה בערבות המדינה בוודאי נתקלתם פה ושם בחברות יעוץ רבות אשר מבקשות ללוות את תהליך הבקשה, בתמורה לתשלום, כמובן, שזה לא חובה ששתשתמשו בשירותים של חברת ייעוץ חיצונית, אלא אם כן אתם לא יודעים את התהליכים המדוברים והינכם מעריכים את זמן ההתעסקות שלכם. כמו כדאי שתדעו, כי הקרן אוסרת להגיש כמה בקשות במקביל ומענישה את מי שעושה כן באיסור להגיש בקשות במשך שישה חודשים לערך.

מטרת הלוואת מדינה לעסקים בהקמה לאפשר לעסקים קטנים לקבל הלוואות לצרכי הון חוזר, הקמת עסקים קטנים והרחבת עסקים קיימים, היקף ההלוואה המקסימלי הינו 500 אלף שקלים והינו תלוי במחזור המכירות של העסק. ההלוואות ניתנות לתקופה של עד חמש שנים וניתן לדחות את החזרי הקרן בחמישה החודשים הראשונים ולשלם רק את הריבית.

הלוואת מדינה לעסקים בהקמה מופעלים על ידי שלושה בנקים והינם – מרכנתיל דיסקונט, בנק אוצר החייל והבינלאומי, והמערכת הממשלתית לא מתערבת בעבודה של הגורמים המפעילים. הקרן מאשרת הלוואות משני סוגים כלהלן:

כמו כן, יש לקרן גם מסלולים קטנים יותר

ההלוואות ניתנות בעזרת הבנקים לעסקים קטנים, לאחר שוועדת האשראי החליטה כי אפשר לסייע להם במימון בערבות המדינה.

הבנקים דורשים ריבית אשר היא מקובלת בשוק – בדרך כלל עד פריים + שני אחוזים. המדינה מעניקה ערבות ל – כ70% עד 80% מגובה ההלוואה והבנקים עשויים לדרוש מבעלי העסק ביטחונות נוספים בשיעור של 25% מהיקף ההלוואה. כמו כן, הם דורשים ערבות אישית של בעלי העסק על מלוא סכום ההלוואה. עדיפות תינתן ליצרנים כגון מפעלים תעשייתיים ובתי מלאכה שנותים להוריד את שעורי האבטלה בישראל, כמון כן יבואנים ויצואנים והיו הראשונים שיזכו לסבסוד מסוג זה.

אם אתם בעלי עסק אשר מעוניינים לקחת הלוואה בערבות המדינה, אתם חייבים ראשית כל לסגור את כל החובות שלכם לרשויות המס, וכן למלא שאלון של אחד הגופים המתאמים. הגוף המתאם למעשה מבצע בדיקה כלכלית של מבקש ההלוואה ולאחר מכן דן בבקשה בוועדת האשראי.

אם אתם זקוקים לייעוץ, פנו כבר עכשיו אל חברת מקור לאשראי עסקי אשר מעניקה מידע עסקי וייעוץ טלפוני עבור עסקים קטנים אשר מעוניינים לגייס אשראי. החברה תתאים עבורכם את היועץ הפיננסי המתאים ביותר לפרופיל העסקי שלכם וזאת כדי שתוכלו לגייס הלוואה בתנאים אופטימליים לעסק שלכם.