title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן BDSK להלוואות מדינה לעסקים

אם אתם חפצים ליטול קרן BDSK  להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים – חברת המקור לאשראי עסקי תסייע בידכם ותלווה אתכם בתהליך החשוב הזה.  אנחנו מעניקים ייעוץ טלפוני ומידע עסקי לעסקים אשר מעוניינים לבצע גיוס אשראי. מה תעשה החברה עבורך?

חברתנו תתאים לך את הכלכלן התואם  ביותר לפרופיל העסקי שלך בכדי שתוכל לגייס הלוואה בתנאים הכי מיטביים לעסק שלך. אנו נתאים עבורך יועץ פיננסי ונסייע לך בלקיחת הלוואה דרך קרן BDSK  המתמחה בגיוס הלוואות מדינה לעסק קטן.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואת מדינה דרך קרן BDSK

בעת האחרונה התוודענו בכלי התקשורת כי חברת BDI בערבות המדינה מחליפה את שמה והחל מסוף נובמבר 2014, והחברה שאחראית על הקרן תהיה חברת BDSK. קרן BDSK  להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים היא בעצם פירמה שעוסקת בראיית חשבון והיא עכשיו תהיה אחראית על בחינת הבקשות של בתי עסק לקבלת אשראי בערבות המדינה. לנוכח השינוי שהתבצע הקרן כיום נקראת קרן BDSK  להלוואות מדינה לעסק קטן.

זוהי למעשה תמיכה שנותנת המדינה לבעלי עסקים קטנים באמצעות העמדת ביטחונות לבנקים כנגד האשראי שהם נותנים לבעלי העסקים שמבקשים אשראי לפיתוח הפעילות העסקית של העסק שלהם. לרוב הבנקים לא מוכנים לספק (לבעלי עסקים חדשים במיוחד או לעסקים בשלבי הקמה) אשראי אם אין להם מספיק ביטחונות. בעקבות ההשלמה הכספית אשר אותה מעניקה המדינה, הם משתלמים יותר מן ההצעות אשר קיימות בשוק. הפריסה היא נוחה – לחמש שנים והריבית הרבה יותר נמוכה ממה שיציע הבנק המסחרי לבעלי העסקים.

מסמכים שיש לצרף לבקשת ההלוואה

 • מאזן בוחן לשנת 2015.
 • דוחות מבוקרים לשנים 2012 עד 2014.
 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים – לשנת 2015.
 • הצגת דוחות מע"מ עדכניים לשנת 2015.
 • דוחות עסקיים / במידה ויש חברות קשורות – דוחות מבוקרים לשנים 2012 עד 2014 + מאזן בוחן לשנת 2015.
 • דוח רשם החברות מלא – לחברה בלבד, ורשם העמותות – לעמותה בלבד.
 • דוח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דוחות רווח והפסד ושומות מס.
 • דוחות פירוט ניכיונות ודוחות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 • הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, בעבור בדיקה כלכלית.
 • שאלון הגשת בקשה.
 • תצהיר בעלי העסק ואישורים נוספים.

אילו ביטחונות נדרשים להלוואה עבור הלוואה של 100,000 ₪ ומה הוא היקף ערבות המדינה?

עסק בהקמה – ערבות המדינה – 85 אחוז ביטחונות נדרשים – 10 אחוז עבור 300,000 ₪ והיתרה לפי 25 אחוז.
מסלולים נוספים – ערבות המדינה – 70 אחוז, ביטחונות נדרשים – 25 אחוז.

מה היתרון של קרן BDSK להלוואת מדינה לעסק קטן לעומת הלוואה רגילה בבנק?

 קרן BDSK להלוואת מדינה לעסק קטן ייעודה הוא לסייע לעסקים אשר מתקשים בגיוס אשראי עבור העסק שלהם ממערכת הבנק באופן קונבנציונלי, וזאת בשל העובדה שהם לא יכולים להעמיד מספיק ביטחונות עבור ההלוואה שהם מבקשים ליטול או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו להם בבנקים. ההלוואות ניתנות בריבית באמצעות שיקולי הבנק  וביטחונות של עד 25 אחוז מסכום ההלוואה שאישרו אותה.

הצוות הפיננסי שלנו יעזור לך בתהליך גיוס הלוואה נדרשת בערבות המדינה עד לאישורה הסופי והזרמתה לחשבונכם העסקי. אנו נפגיש אותך עם ספקי שירות רוונטי שיעזור לך בלקיחת קרן BDSK  להלוואות מדינה לעסק קטן.