title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

נקיון שקים דחויים לעסקים

ניכיון שיקים הוא שירות המאפשר לעסק להקדים גביית חובות של לקוחות אשר שילמו בשיקים דחויים. זהו אחד השירותים הפיננסיים החשובים לעסקים, וניתן לבצע אותו בבנקים המסחריים וכן דרך חברות אשראי חוץ בנקאי רבות.

ניכיון שיקים מסחריים בבנקים

הבנקים המסחריים מציעים ללקוחותיהם העסקיים שירות ניכיון שיקים מסחריים, ותמורת שירות זה גובים עמלה וריבית, בהתאם לסכום השיק ולמועד פירעונו.

לפתרון מימון זה שני יתרונות בולטים:

  1. שיפור תזרים המזומנים של העסק והבטחת התנהלות שוטפת תקינה.
  2. אין הכבדה על האובליגו, כך שבמקרה הצורך יוכל העסק לבקש גם הלוואה מהבנק.

חשוב לציין כי הבנקים מאפשרים לנכות רק שיקים מסחריים ברי הסבה, וכי בדרך כלל הם מגבילים את השירות לשיקים שמועד פרעונים הוא עד 3-6 חודשים. בחלק מהמקרים נדרשת הצגת בטחונות בשיעור של 20-25%, וכמו כן לא ניתן לנכות שיק בודד בסכום גבוה מ-20-25% מסך מסגרת האשראי של ניכיון השיקים שהוענקה לעסק.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

ניכיון שיקים מסחריים לעסקים

בנוסף לבנקים ניתן לבצע ניכיון שיקים גם דרך חברות אשראי חוץ בנקאי, שבלא מעט מקרים מנכות גם שיקים שהבנקים לא מוכנים לקבל. בעבר היה התחום מזוהה בעיקר עם השוק האפור ועל כן ישנם בעלי עסקים שעדיין נרתעים מפנייה אל אותן חברות, אבל חשוב להדגיש כי הגופים שקיבלו אישור מטעם משרד האוצר להעניק שירותים פיננסיים ופתרונות מימון הינם אמינים לחלוטין.

כיצד מתייחס החוק לניכיון שיקים?

ניכיון שיקים הוא פתרון מימון נפוץ מאוד ובכל משק מודרני נעשה בו שימוש נרחב, וגם החוק מתייחס לכך בהתאם, אם כי ישנן גישות שיפוטיות שונות לנושא.

בשנת 2011 קבע בית המשפט השלום בקרית שמונה כי עסקאות ניכיון שיקים שקולות להסכמי הלוואה, והדבר היווה תקדים. יחד עם זאת ב-2015 קבע בית משפט אחר כי לא כל ניכיון שיק דינו כדין הלוואה.

בכל מקרה פעילותן של חברות האשראי החוץ בנקאיות כפופה לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אשר חוקק ב-1993 ומאז שונה ועודכן. בין השאר מגביל חוק זה מגביל את גובה הריבית שיכולות חברות אלה לגבות וכן מחייב עריכת חוזה מפורט וכמובן הצגתו ללקוח.

הלוואה או ניכיון שיק – מה עדיף?

הן ניכיון שיק והן הלוואה משפרים את תזרים המזומנים של העסק ומבטיחים את התנהלותו השוטפת.

העלות של ניכיון שיק, ברוב המקרים, גבוהה יותר מהתשלום על הלוואה רגילה, שכן הגוף שמספק את השירות גובה מחיר גם עבור הסיכון המסוים שהשיק לא יכובד בסופו של דבר.

לעומת זאת הלוואה (מהבנק) מכבידה על האובליגו ועלולה לנצל את מלוא מסגרת האשראי בעסק – ואם העסק יזדקק לאשראי נוסף הוא לא יוכל לקבל זאת דרך הבנק. כמו כן ישנם מצבים שבהם בקשות לקבלת הלוואה נתקלות בסירוב ובמצבים אלה ניכיון שיקים הוא פתרון אפקטיבי.

בכל מקרה כדאי לבחון את כל האפשרויות העומדות בפני העסק ולהשוות את התנאים לקבלת הלוואת אקספרס בנקאית ולניכיון שיקים, הן בבנק והן בחברות אשראי חוץ בנקאי.