title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
גיוס הלוואות מהירות לעסקים זעירים ופטורים מבנקים או בערבות המדינה. אפשרויות מימון חוץ בנקאיים לעסקים קטנים ולעצמאיים
מהן הלוואות לעסקים בערבות המדינה? למי נועדו הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים? כיצד ניתן להשיג הלוואות מדינה לעסק שלך? אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים?
גיוס הלוואה חוץ בנקאית לעסקים בעלי הסטוריית אשראי שלילית שסורבו בבנקים בתנאים אופטימליים האפשרים בשוק האשראי החוץ בנקאי
נטילת הלוואות לעסקים בקשיים כלכליים זמניים - הלוואות לעסקים מסורבים בבנקים דרך מערכת בנקאית או חוץ בנקאית, באמצעות הלוואות בערבות המדינה, חברות אשראי ופתרונות חוץ בנקאיים פרטיים
גיוס הלוואה לעסק חדש באמצעות מסלולים מתאימים דרך ערבות מדינה או באמצעות מערכת בנקאית. הלוואה לעסק מתחיל
גיוס הלוואת אקקספרס לעסקים ללקוחות מסורבים בבנק דרך המערכת הבנקאית, הלוואות מהירות לעסקים, הלוואות אקספרס לעסקים עם BDI תקין, הלוואות מיידיות לעסק

הלוואות לעצמאיים

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישנם בישראל כרבע מיליון עצמאיים. לא קל לנהל עסק עצמאי ובפרט בולט הקושי למצוא פתרונות מימון לצרכים שונים. במקרים רבים נזקקים העצמאיים להלוואה כדי להתרחב, לצלוח תקופה מעוטת הכנסות או לבצע שינויים הכרחיים בעסק, כך שלכל עצמאי כדאי להכיר את האפשרויות השונות שעומדות בפניו, ובפרט אלה שלא מכבידות על האובליגו ולא פוגעות ברווחיות של העסק.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעצמאי

הלוואת מדינה דרך קרן גיזה
עסקים בהקמה
הלוואה לעסק קיים
עסקים פעילים
הלוואה לעסק קטן
עסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורב בבנק
עסקים בקשיים

קבלת הלוואה מהבנק

באופן טבעי האופציה הראשונה של הלוואה לעצמאי היא הלוואה עסקית דרך בנק בו מתנהל החשבון שלו. יחד עם זאת היא לא תמיד אפשרית, ובפרט לא במקרים שבהם סך התחייבויותיו של העצמאי (כלומר האובליגו שלו) גבוה מדי לתפישת אנשי הבנק.

בנק לאומי לעסק – מציע מבחר הלוואות כלליות לתקופה של עד 7 שנים (כולל אופציה לגרייס בחלק מהמקרים) ובסכום של עד 300,000 ש"ח.

בנק הפועלים – מציע הלוואות גמישות לתקופה של עד 7 שנים (כולל אופציה לגרייס של 3 חודשים), ללא צורך בביטחונות או בערבים. סכום ההלוואה תלוי באובליגו של הלקוח.

בנק מזרחי טפחות – ניתן לקבל הלוואה בנקאית מהירה לעצמאיים בסכום של עד 75,000 ש"ח.

בנק יהב מבטיח הלוואות ייעודיות לעצמאיים ובעלי מקצועות חופשיים, כולל מסלולים מיוחדים לסוכני ביטוח ולרופאים שבבעלותם קליניקה. גובה ההלוואה הוא עד 100,000 ש"ח.

בנק דיסקונט – מעניק הלוואת סולו בנקאית לעצמאי (כלומר ללא בטחונות וללא ערבים) שהחשבון שלו עומד בקריטריונים. גובה ההלוואה הוא עד 100,000 ש"ח

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

במקרים שבהם קבלת הלוואה מהבנק אינה אפשרית, או שהיא מכבידה על האובליגו ועל כן על ההתנהלות השוטפת של העסק, ניתן לפנות לאופציה של הלוואות חוץ בנקאיות לעצמאיים.

הגופים אליהם ניתן לפנות לצורך קבלת הלוואה חוץ בנקאית מידית לעצמאי הם חברות האשראי והחברות המתמחות בפתרונות מימון ואשר מציעות שירותים פיננסיים שונים ובהם פקטורינג, ליסינג, ניכיון צ'קים ועוד.

מומלץ לפנות אך ורק לחברות בעלות רישיון ממשרד האוצר לעסוק בתחום האשראי החוץ בנקאי וכדאי מאוד לבצע סקר שוק מקיף כדי למצוא את הפתרון האופטימלי עבורכם. הסכום של הלוואות חוץ בנקאיות מהירות לעצמאיים הוא ברוב המקרים כמה עשרות אלפי שקלים.

הלוואות בערבות מדינה

כמו כל בעלי העסקים, גם עצמאיים יכולים לפנות למסלול של הלוואות מדינה לעצמאיים, כלומר קבלת הלוואה בתנאים טובים במיוחד בזכות הערבות שמעניקה המדינה.

המסלול המהיר הוא הרלוונטי ביותר לעצמאיים שהמחזור שלהם הוא עד 3 מיליון ש"ח. ניתן לקבל בו הלוואה של עד 100,000 ש"ח. תקופת ההחזר היא עד 5 שנים.

מסלול נוסף הוא "עסקים בהקמה", שמיועד לא רק למי ששוקל להקים עסק אלא גם לעצמאיים שהיו במעמד של "עוסק פטור" ורוצים להפוך למורשים. גם עצמאיים שעבדו מהבית ורוצים להתרחב ולפתוח מקום ייעודי לעסק, ושהמחזור שלהם מיום הקמת העסק לא עולה על 500,000 ₪, יכולים לפנות למסלול זה ולקבל הלוואת מדינה לעצמאי של עד 500,000 ש"ח לתקופה של עד 5 שנים.