title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות בלון לעסקים

הלוואת בלון היא סוג ספציפי של הלוואת גישור, שבה העסק מקבל סכום כסף מסוים ומחזיר אותו במלואו, בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה אם ישנם כאלה, לאחר פרק זמן מסוים שנקבע מראש (בדרך כלל מספר חודשים ולכל היותר שנה).

הגופים המעניקים הלוואות בלון לעסק הם הבנקים המסחריים וחברות האשראי החוץ בנקאי (כולל כמובן 3 החברות השייכות לבנקים, לאומי קארד, כ.א.ל וישראכרט).

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואת בלון עסקית

מתי כדאי לעסק לקחת הלוואת בלון?

הלוואת בלון עסקית כדאית במקרים שבהם ישנה רמה גבוהה של ודאות כי בתוך פרק זמן מסוים יתקבל סכום כסף גבוה דיו כדי לכסות בבת אחת את ההלוואה.

כך למשל חתימה על עסקת מכירה רחבת היקף עם לקוח אמין הופכת את הלוואת הבלון לכדאית, שכן בזכות סכום הכסף המתקבל מידית ניתן לממן את ייצור הפריטים שהוזמנו ובאופן כללי להבטיח תפעול שוטף תקין עד לקבלת התמורה מהלקוח כעבור מספר חודשים.

גם ההחזר המלא של כל סכום ההלוואה בבת אחת מהווה יתרון, שכן בדרך זו אין עומס מיותר על מסגרת האשראי של העסק והוא לא נדרש להמשיך ולשלם על ההלוואה שלקח (ושהוא כבר לא זקוק לה מרגע שהתקבל אותו סכום כסף גדול לו ציפה) והיא לא צוברת עוד ריבית והצמדות.

המחיר של הלוואת בלון לעסק

עלותן של הלוואות בלון עסקיות גבוהה יחסית, שכן הריבית אותה יש לשלם לבנק או לחברת האשראי החוץ בנקאית גבוהה יחסית.

בנוסף הלוואת בלון יקרה יותר לא רק מהלוואה "רגילה" אלא גם ביחס להלוואת גישור שבה מתבצע תשלום הריבית גם במהלך תקופת הגישור, שכן הריבית וההצמדות מצטברות לאורך כל תקופת ההלוואה – כך שמדובר בהלוואה נוחה מאוד מבחינה תפעולית אבל כזו שעלולה להתגלות כפחות משתלמת בהיבט הפיננסי. בכל מקרה יש לבחון היטב את ההצעות השונות של הבנקים ושל הגופים הנוספים המעניקים אשראי בדרך זו כדי להגיע לפתרון המימון המשתלם ביותר.