title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן דטרואיט לעסקים

קרן דטרויט מסייעת לעסקים באזור עמק יזרעאל (כולל מגדל העמק ונצרת עילית) לקבל הלוואות בתנאים משתלמים. את הקמת הקרן יזמה הסוכנות היהודית בשיתוף פעולה עם קהילת דטרויט, וזאת במטרה לחזק את חבל הארץ הצפוני ולתרום לפיתוח עסקים באזור כמו גם לכלכלת ישראל באופן כללי.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של קרן דטרויט?

הלוואות דרך קרן דטרויט ניתנות לעסקים הפועלים במגדל העמק, בנצרת עילית ובשטחה של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

ניתן לקבל הלוואות לעסקים בשלב ההקמה וכן לעסקים פעילים, כשהתנאי הוא שלפחות מחצית מהסכום המתקבל תוקדש להשקעה בעסק. כמו כן ניתנת עדיפות לעסקים שמקדמים כלכלה ירוקה, כלומר כזו הלוקחת בחשבון גם את הסביבה.

מהו גובה ההלוואה המקסימלי?

דרך קרן דטרויט ניתן לקבל הלוואה לעסק בסכום של עד 300,000 ש"ח.

מהם תנאי ההחזר של ההלוואות?

הלוואות לעסקים מקרן דטרויט הן בריבית של פריים + 1.5%. תקופת ההחזר היא עד 72 חודשים כשמתוכם ה-12 הראשונים מוגדרים כגרייס (כלומר מתחילים להחזיר את ההלוואה רק לאחר שנה).

ערבות הקרן ובטחונות בעל העסק

קרן דטרויט ערבה להלוואות הנלקחות דרכה בשיעור של עד 70% מסכום ההלוואה.

היזמים ובעלי העסקים נדרשים להעמיד בטחונות אף הם – בהתאם לכל עסק ספציפי ולגובה ההלוואה, עפ"י שיקול דעת של הוועדה המקצועית של הקרן ושל הבנק שנותן את הכסף בפועל.

מאיזה בנק מתקבל הכסף?

בנק אוצר החייל.

דגשים נוספים לקבל הלוואה מקרן דטרויט

לא ניתן לקבל דרך קרן דטרויט הלוואה לרכישת נדל"ן או הלוואות לקניית רכבים. כן ניתן לקבל הלוואה דרך הקרן יותר מפעם אחת – וזאת לאחר שהוחזר לפחות מחצית מסכום ההלוואה הראשונה.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

גיוס הלוואות דרך קרנות
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל