title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן פיטסבורג לעסקים

קרן פיטסבורג הוקמה ע"י הסוכנות היהודית במטרה לסייע לעסקים הפועלים באזור משגב-כרמיאל שבגליל. מי ששותפה למימון הפעילות המבורכת של הקרן היא הקהילה היהודית בעיר פיטסבורג שבארה"ב.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של קרן פיטסבורג?

קרן פיטסבורג מסייעת לעסקים הפועלים באזור משגב וכרמיאל – בין אם כאלה בשלב ההקמה ובין אם כאלה שכבר פועלים ושואפים להתרחב או זקוקים להלוואת הון חוזר.

ניתנת עדיפות לעסקים שלא מצליחים לגייס אשראי במסלולים הרגילים.

יש להדגיש כי לא ניתן לקבל דרך קרן פיטסבורג הלוואות עבור רכישת נדל"ן או מימון לרכב, כולל רכבי עבודה.

ניתן לבקש דרך קרן פיטסבורג הלוואה יותר מפעם אחת – לאחר שמחזירים לפחות מחצית מסכום ההלוואה הקודמת.

מהו הסכום המקסימלי של הלוואה דרך קרן פיטסבורג?

הלוואות לעסקים מקרן פיטסבורג הן בסכום של עד 300,000 ש"ח.

תנאי ההחזר של הלוואות קרן פיטסבורג

כשלוקחים דרך קרן פיטסבורג הלוואה שיעור הריבית הוא פריים + 1.5%.

תקופת ההחזר היא עד 6 שנים כולל 12 חודשי גרייס (כלומר העסק יכול להתחיל להחזיר את ההלוואה רק לאחר שנה).

מי מספק את הכסף לעסק?

בנק אוצר החייל.

אילו בטחונות נדרשים עבור ההלוואה?

קרן פיטסבורג ערבה לעד 70% מסכום ההלוואה. בעלי העסק נדרשים אף הם להציג בטחונות, וזאת בהתאם למאפיינים הספציפיים של כל עסק וכל הלוואה מבוקשת, ועפ"י שיקול הדעת של ועדת הקרן והבנק שמספק בפועל את הכסף.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

גיוס הלוואות דרך קרנות
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל