title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואה לעסק קיים בהתאמה לעסק

נטילת הלוואה לעסק קיים חייבת להתבצע בשיקול דעת. הלוואות לעסקים שנלקחו כלאחר יד, עלולות ליצור מצב שבו לא הושגו המטרות הנדרשות מצד אחד, ומצד שני העסק תקוע עם החזרים חודשיים שהופכים לנטל. אילו שיקולים יש לקחת בחשבון לפני שלוקחים מימון לעסקים קטנים? מה התפקיד של תוכנית עסקית בדרך להשגת עזרה לעסקים קטנים דרך גופים פיננסיים שונים? היכן ניתן להשיג הלוואה עסקית בהתאמה מכסימאלית לעסק?

היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור לאשראי עסקי יסייעו לך בדרך להלוואה לעסק שלך. כדאי ליצור קשר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. אנו נחזור אליך בהקדם ונלווה אותך עד לקבלת המימון הנדרש לעסק שלך.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעסק קיים – זיהוי הצרכים

לפני שלוקחים מימון לעסקים קטנים כאמור, יש לקבוע את מטרת ההלוואה ואת הסכום הדרוש. בנוסף, חשוב לקבוע גם את גובה ההחזר החודשי הרצוי להלוואה.

מטרת ההלוואה

הלווות עסקיות נועדו לשלוש מטרות עיקריות: רכישת מלאי, רכישת ציוד או הון חוזר. מטרות אפשריות אחרות להלוואה עשויות להיות שיפוצים בעסק או הגדלה שלו. לעיתים מזומנות קורה שההלוואה מיועדת לשתי מטרות במקביל. לדוגמא – הלוואה שחלקה נועד לרכישת ציוד וחלקה נועד למטרת עזרה לעסקים קטנים להעמדת הון חוזר. קביעת מטרה ברורה להלוואה משפיעה על גובה ההלוואה הרצוי.

גובה ההלוואה

קביעת גובה ההלוואה חייבת לקחת בחשבון הן את מטרות ההלוואה והן את יכולת ההחזר של העסק. אם מדובר בסכומים גבוהים, יש לקחת בחשבון גם את הדרישה לערבויות שתגיע, קרוב לוודאי, בשלב הבא.

ההחזר החודשי הרצוי להלוואה

החזר ההלוואה חייב להיות מותאם לפעילות העסקית וליכולת הפיננסית של העסק. החזר נמוך מדיי ימשוך את ההחזרים על פני תקופה ארוכה, ויגדיל בהכרח את חיובי הריבית. החזר מדיי עלול לפגוע בפעילות העסקית ובתזרים המזומנים.

תוכנית עסקית וקידום העסק

קביעת המטרה של הלוואות עסקיות, גובה ההלוואה וקביעת ההחזר החודשי, צריכות להיות חלק מהכנת תוכנית עסקית. תוכנית איכותית מסייעת לעסקים בכלל, ועסקים קטנים ובינוניים בפרט, בייצוב הפעילות העסקית וביצירת הבסיס להגדלה של העסק. בנוסף, תוכנית עסקית מהווה תנאי הכרחי להגשת בקשה להלוואה, הן דרך הבנקים והן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים.

הלוואות לעסקים – היכן וכמה ניתן להשיג

השוק הפיננסי בישראל מציע מגוון רחב של גופים שדרכם ניתן להשיג הלוואה לעסק קיים, מימון לעסקים קטנים מתחילים וותיקים או עזרה לעסקים קטנים ובינוניים בכלל.

בנקים וקרנות בנקאיות

מרבית הבנקים בישראל מציעים הלוואות באמצעות קרנות בנקאיות ייעודיות. תנאי ההלוואות משתנים ומותאמים לצרכי העסק.

קרנות בערבות המדינה לעסקים

מאז שנת 2003 הוקמו מספר קרנות המציעות הלוואות בערבות מדינה לעסקים. הקרנות הללו נותנות מענה לאחת הבעיות האקוטיות של עסקים קטנים – העמדת ערבויות להלוואות. הקרנות כאמור מציעות את הערבות הנדרשת, כאשר את ההלוואה עצמה מעניקים הבנקים, או גופים פיננסים שזכו במכרז. עם זאת, קבלת מימון לעסקים קטנים בערבות המדינה דורשת הכנת תוכנית עסקית ועמידה בתנאים שקובעות הקרנות השונות.

קרנות חוץ בנקאיות

בנוסף לקרנות כאמור, ניתן להשיג הלוואה לעסק קיים  דרך חברות ביטוח, חברות אשראי וגופים פיננסיים חוץ בנקאיים אחרים. תנאי ההלוואה דרך גופים כאמור שונים במקצת מאלה הנהוגים בבנקים. עם זאת, אישור ההלוואה מהיר יותר והסיכויים לקבלת הלוואה גבוהים יותר.

הלוואה בערבות מדינה לעסק בהקמה
הלוואות לעסקים בהקמה
הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים
הלוואות לעסקים פעילים
מסלולים קיימים
מסלולי הלוואות מדינה
הלוואת מדינה לעסק קטן
הלוואות מדינה לעסקים

אם יש לך צורך בהלוואה לעסק שלך, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. בנוסף, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. היועצים הפיננסיים שלנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך בדרך להשגת המימון הנדרש. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים. כדאי ליצור קשר כעת.