title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואה לפתיחת עסק חדש

במרבית המקרים, הלוואה לפתיחת עסק היא הדרך היותר מקובלת להשגת המימון הנדרש  לעסק החדש. לאילו מטרות מיועדות הלוואות לעסקים חדשים? מה נדרש מהיזמים בדרך להשגת ההלוואה? אילו קרנות מימון לעסקים מעניקות הלוואות לפתיחת עסק?  בשורות הבאות נציג מספר כללי אצבע לקבלת הלוואה לעסק חדש.

המקצוענים של המקור לאשראי עסקי מסייעים בהשגת מימון ואשראי ליזמים המעוניינים לפתוח עסק חדש. זאת, בין השאר, באמצעות הקרן להלוואות בערבות המדינה. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד ראשון בדרך למימוש החזון העסקי.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מטרות הלוואה לפתיחת עסק

הלוואות לעסקים חדשים נועדו, בדרך כלל, לרכישה והטמעה של מכשור וציוד הנדרש לפעילות השוטפת של העסק. מטרה נוספת ולא פחות חשובה, היא יצירת הון חוזר, שיאפשר לעסק לעבור את התקופה הקשה מתחילת הפעילות ועד ליצירת תזרים מזומנים חיובי. הדבר עשוי לארוך מתקופה קצרה יחסית של כמה שבועות, ועד לכמה חודשים. לפיכך, מדובר לרוב בסכומים נכבדים.

דרישות מהיזמים לקבלת הלוואה לפתיחת עסק

כל הגופים הפיננסיים המעניקים הלוואות לעסקים, כולל הקרן להלוואות בערבות המדינה, דורשים מהיזמים את הדברים הבאים:

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית מעשית וברת ביצוע אמורה לשמש מצפן שיכוון את העסק בדרך הנכונה. בלי תוכנית עסקית, ספק אם גוף פיננסי כל שהוא יעניק הלוואה לעסק כל שהוא, שלא לדבר על הלוואה לפתיחת עסק.

הון עצמי

כל גוף פיננסי דורש מהיזמים הצגה של הון עצמי. אחוזי ההון העצמי מההשקעה הצפויה בעסק משתנים בהתאם לגוף המלווה. עם זאת, ההון עצמי לא יפחת משיעור של 25% מההשקעה הצפויה. רק במקרים נדירים, ההון העצמי הנדרש נמוך יותר.

היסטוריית אשראי תקינה

יזמים שהיסטוריית האשראי שלהם איננה תקינה, עלולים להיתקל בקשיים בדרך למימון הנדרש לעסק שלהם. הקשיים עלולים להתעורר בעיקר בבנקים או בקרנות בערבות המדינה. עם זאת, לווים בעייתיים במיוחד ייתקלו, קרוב לוודאי, בקשיים גם בגופים פיננסיים אחרים.

קרנות מימון לעסקים חדשים

שוק ההלוואות לעסקים התפתח מאד בשנים האחרונות. כיום ניתן להשיג הלוואה לפתיחת עסק ומענה פיננסי לעסקים מכל הסוגים. זאת, גם אם הלווים אינם עומדים בקריטריונים כאמור לעיל. ואולם אי עמידה בקריטריונים תבוא לידי ביטוי בתנאי ההחזר ובריביות של ההלוואה. עם קרנות המימון המעניקות הלוואות לעסקים ניתן למנות:

קרנות בנקאיות: קרנות שהוקמו על ידי הבנקים ומסייעות ליזמים בפתיחת עסק. היתרונות – השגת אשראי במהירות יחסית. החסרונות – דרישה לעמידה בתנאי סף, כולל היסטוריית אשראי תקינה.

קרנות חוץ בנקאיות

מדובר בגופים פיננסיים שאינם בנקאיים שאיתם ניתן למנות חברות ביטוח, קרנות פנסיה וחברות אשראי. היתרונות – קבלת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים במהירות. החסרונות – דרישה לערבויות מוצקות, ריביות גבוהות יחסית ותנאי החזר פחות טובים מאלה המקובלים בבנקים. עם זאת, כדאי לקחת הלוואות אך ורק מגופים המפוקחים על ידי משרד האוצר ובנק ישראל.

קרנות בערבות המדינה: מדובר בקרנות מימון המעניקות הלוואות בערבות המדינה לעסקים מתחילים וקיימים. הלוואה מהסוג הזה מונעת מהלווים את הצורך בהצגת ערבויות כנגד ההלוואה. בשוק ההלוואות פועלו כמה קרנות, חוץ מאשר הקרן להלוואות בערבות המדינה, לכל אחת מהן אג'נדה משלה, תחום עסקי מועדף או קבוצת אוכלוסייה מועדפת.

עסקים בינוניים
מימון לעסקים גדולים
עסקים גדולים
הלוואות פקטורינג
עסקים פטורים
עסקים קטנים

אם יש לך רעיון עסקי ויש לך עניין לקחת הלוואה לפתיחת עסק ולהפוך אותו למציאות, זה המקום עבורך. כדאי לפנות כבר כעת באמצעות האתר או בטלפון. היועצים הפיננסיים של המקור לאשראי עסקי יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך עד להשגת המימון לעסק שלך. הליווי כולל איתור ההלוואה המתאימה ביותר עבורך, סיוע בהכנת תוכנית עסקית וניהול משא ומתן עם הגוף המלווה לשיפור תנאי ההלוואה והתאמתה לצרכים שלך. אנו פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים חדשים.