title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות בערבות המדינה לעסקים

עסקים בתחילת דרכם או כאלה המעוניינים לגדול ולהתרחב עושים זאת לא אחת בעזרת הלוואות בערבות המדינה לעסקים. מהן הלוואות בערבות המדינה לעסקים? למי נועדו הלוואות לעסקים בערבות המדינה? כיצד ניתן להשיג הלוואות כאלה עבור העסק? אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת הלוואות לעסקים או אשראי עסקי? בשורות הבאות נסקור בהרחבה את הנושא.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי מעניקים מידע, ייעוץ עסקי והכוונה לעסקים קטנים המעוניינים להרחיב את הפעילות ולהגדיל את ההכנסות בעסק. בנוסף, ניתן להסתייע בהם לכנת תוכנית עסקית איכותית. תוכנית כזאת היא דרישה חשובה, ובמקרים רבים היא מהווה גם תנאי הכרחי לקבלת הלוואות לעסקים.

אם יש לך עניין בגיוס אשראי עסקי או הלוואות עסקיות, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ואנו נחזור אליך בהקדם. יועצת פיננסית מקצועית ומנוסה או יועץ פיננסי איכותי ילוו אותך לאורך כל הדרך, החל מיצירת הקשר ועד לקבלת המזומנים בבנק. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות.

אנו נתאים עבורך את הכלכלנים המתאימים ביותר לפרופיל העסקי שלך. זאת, במטרה לסייע לך לגייס הלוואה בתנאים אופטימאליים לעסק. אנו עובדים רק עם יועצים פיננסיים מקצועיים ומנוסים שנבדקו והביאו תוצאות טובות בעבר. הם יסייעו לך בהגשת בקשה להלוואה דרך בנקים או דרך קרנות בערבות המדינה.

היועצים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות ואשראי לעסקים. כדאי ליצור קשר כבר כעת.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

השגת הלוואות לעסקים בערבות המדינה

פיתוח הפעילות העסקית והרחבת העסק אינם יכולים להתבצע, בדרך כלל, בלי מימון חיצוני באמצעות סוגי הלוואות לעסקים בהתאמה לצרכים. הלוואות כאלה נדרשות במספר מצבים: בתחילת הדרך, עוד בטרם עשה העסק את צעדיו הראשונים, או כאשר בעלי העסק מעוניינים להרחיב ולפתח אותו. גם הלוואת הון חוזר לעסקים מסייעת בייצוב העסק המצוי בשלבי צמיחה והתרחבות.

הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים

מדינת ישראל מעמידה לרשות היזמים המעוניינים לפתוח עסק קטן או להרחיב את הפעילות שלו, קרנות מימון המעניקות הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים. התהליך הכרוך בהשגת ההלוואה הוא קצר יחסית – 25 ימים ועד 40 יום חולפים מרגע הגשת הבקשה להלוואה ועד לקבלת האישור. בנוסף, ישנם מספר מסלולי הלוואות לעסקים בהתאם למטרות ההלוואה.

אם הצגת העסק בפני נציגי הקרן התבצעה בצורה מקצועית ואם התוכנית העסקית שהוצגה בפניהם אכן עומדת בציפיות ובדרישות שלהם, התשובה תהיה לרוב חיובית. מנגד, הצגה כושלת ותוכנית עסקית בעייתית או העדר תוכנית כזאת, ישיגו את התוצאה ההפוכה. בחלק ניכר מהמקרים תאושר הלוואה לעסק, אבל סכום ההלוואה יהיה קטן מזה שביקשו בעלי העסק. עם זאת, אם הכל יתנהל לפי התוכנית, ניתן בקלות יחסית להגיש בקשה ולקבל את הסכום הנוסף הנדרש.

תנאי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הם כדלקמן:

ריבית הלוואות לעסקים

ריבית הלוואות לעסקים קטנים נקבעת בדרך כלל בהתאם לתנאי המכרז שהוציאה המדינה. במכרז, הנערך פעם בשנתיים – שלוש, מציגים המלווים הפוטנציאליים את הריביות הנוחות ביותר שהם יכולים להעניק. זאת, בהתחשב בעובדה שרמת הסיכון שהם נוטלים על עצמם היא קטנה יחסית והמדינה נוטלת על עצמה את מרבית הסיכונים.

תנאי ההחזר

החזר הלוואות לעסקים מתפרש על פני 5 שנים, שהם 60 תשלומי החזר. תשלומי ההחזר כוללים בכל חודש את הריבית המצטברת לתקופה ואת ההצמדה, אם ישנה. תשלומי ההחזר  פוחתים, לפיכך, ככל שמתקדמים לסוף תקופת ההלוואה.

הלוואות לעסקים לכיסוי חובות

התנאי הברור והמפורש של כל הקרנות בערבות המדינה הוא שהלוואות עסקיות מהסוג הזה ישמשו אך ורק להרחבת הפעילות העסקית ולהשקעה בעסק. לא ניתן להשתמש בהלוואות הללו לכיסוי חובות עבר או ליצירת הון שיאפשר משיכת ההון העצמי של בעל העסק.

משיכות בעל העסק מהעסק

הלוואות לעסקים בערבות המדינה מותנות בהגבלת המשיכות של בעל העסק מהעסק, הן בצורת שכר והן בצורת חלוקת רווחים. ההסכם בין בעל העסק לבין הקרן המלווה כולל תמיד את התנאים למשיכת הכספים. התנאים כאמור נשארים בתוקף לכל אורך חיי ההלוואה.

השקעה של בעל העסק

הלוואות בערבות המדינה לעסקים ניתנות אך ורק בתנאי שבעלי העסק ישקיעו גם הם מכספם הפרטי. בדרך כלל, ההלוואה שתאושר לעסק תהיה בגובה 75% מההשקעה הנדרשת. את שאר הסכום אמור בעל העסק להשקיע מהונו הפרטי. במקרים מסוימים ההשקעה של בעל העסק תוכל להיות נמוכה יותר.

סוגי הלוואות לעסקים בערבות המדינה

הלוואות מדינה לעסקים קטנים נחלקות לשתי פרוצדורות:

א. מסלול עסקים וותיקים – ערבות מדינה בשיעור של שבעים אחוזים, והלווה נדרש לשיעור של 25% ערבות, הבנק המלווה נוטל את הסיכון בעבור 5% שנותרו. (במרבית המקרים, הבנק מגלגל את הסיכון ה\ה לפתחו של הלווה). גובה הלוואה במסלול זה היא עד 500 אלף שקלים או 8% מהמחזור, הגבוה מהשניים. (ראו – הלוואה בערבות מדינה לעסק קיים)

ב. מסלול עסקים בהקמה – ערבות מדינה בשיעור של 85%, והלווה נדרש לערבות בשיעור של 10%. גם כאן נוטל הבנק הלווה את הסיכון בעבור 5% הנוספים (וגם כאן הוא מגלגל את הסיכון אל הלווה). גובה ההלוואה במסלול זה היא עד 500 אלף שקלים. (ראו – הלוואה בערבות מדינה לעסק בהקמה)

למי מיועדות הלוואות בערבות המדינה

הלוואות בערבות המדינה לעסק קטן נועדו עבור עסקים שאינם יכולים עוד לחרוג ממסגרת האשראי הבנקאי שלהם, בעיקר כיון שהבנק מערים קשיים בגיוס האשראי. הקשיים, בחלק ניכר מהמקרים, אינם נובעים מפעילות לקויה של העסק או מהפסדים, אלא בעיקר בגלל מחסור בהון חוזר. מדובר בצמיחה מהירה של העסק, שמתרחשת לפני שהעסק הספיק לצבור הון עצמי במידה הנדרשת לו לעמוד בהוצאות הנגזרות מהעלייה בפעילות העסקית.

כשהעסק איננו יכול לגייס הלוואות בנקאיות, וגם הלוואות חוץ בנקאיות לעסק אינן מתאפשרות או שהתנאים שלהן אינם אטרקטיביים, זה בדיוק הרגע שבו נכנסת המדינה לתמונה. כוונת המדינה היא ברורה – לעזור לעסקים קטנים להתגבר על קשיים פיננסיים זמניים ולסייע להם לעמוד על רגליהם. זאת, באמצעות הלוואה ייחודית בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, בתנאים שכבר הוזכרו לעיל.

לחילופין, ההלוואות הללו נועדו לעסקים מתחילים שטרם החלו בפעילות עסקית או שהפעילות העסקית שלהם החלה לפני זמן קצר. הלוואות מהסוג הזה נועדו בדרך כלל להשקעה בתשומות שיסייעו לעסק להתרחב ולהתפתח בעתיד.

יתרונות הלוואות לעסקים בערבות המדינה

ערבות המדינה להלוואה

היתרון הבולט ביותר של הלוואות לעסקים בערבות המדינה הוא העדר הצורך בהצגת ערבויות כנגד ההלוואה, או בהחתמת ערבים. כל מה שנדרש הוא הון עצמי, שבמרבית המקרים הוא צנוע למדיי וניתן להשגה בקלות יחסית.

ריבית הלוואות לעסקים

יתרון נוסף טמון בריביות הסבירות בהחלט על הלוואות בערבות המדינה. כפי שכבר הוזכר לעיל, במכרז שבו נקבעים הגופים היכולים להעניק הלוואות בערבות המדינה, נקבעות גם הריביות על ההלוואות הללו.

פרישת ההחזרים

החזר הלוואות בערבות המדינה מתפרש על פני 60 תשלומים, שהם 5 שנים. כך נמנעים מהלווים תשלומי החזר גבוהים. במקרים מסוימים ניתן לקבל תקופת גרייס – קרי דחיית ההתחלה של ההחזרים בחצי שנה.

זמן המתנה להלוואה בערבות המדינה

החיסרון העיקרי שניתן למצוא בנושא הלוואות בערבות המדינה הוא הזמן הארוך יחסית הנדרש לאישור שלהן. מגובר בטווח זמן שעלול לנוע בין 25 יום לבין 40 יום. לפיכך, כדאי להיערך בעוד מועד להגשת הבקשה ולתזמן אותה בצורה שדם דחייה מכסימאלית בהעברת הכספים לא תפגע בפעילות העסקית. בחישוב הזמן לקבלת הכספים, יש לחשב גם את הזמן הנדרש להיערכות, בעיקר לבניית תוכנית עסקית איכותית והצגה שלה לנציגי הגופים המלווים.

 

הלוואת מדינה דרך קרן גיזה
עסקים בהקמה
הלוואה לעסק קיים
עסקים פעילים
הלוואה לעסק קטן
עסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורב בבנק
עסקים בקשיים

השגת הלוואות לעסקים בערבות המדינה

השגת הלוואות לעסקים בערבות המדינה מתבצעת באמצעות הגשת בקשה להלוואה לאחת או יותר מהקרנות הפיננסיות המעניקות הלוואות כאמור. כיון שבין הקרנות לבין עצמן קיים שוני במטרות ובסוגי הלווים המועדפים, יש לזהות תחילה אילו קרנות הן רלבנטיות עבור העסק שלך.

הגשת הבקשה

הגשת הבקשה להלוואה לעסק דרך הקרנות צריכה להתבצע על גבי הטפסים הייחודיים המיועדים לכך. כל אחת מהקרנות אפשרת לכל ללה פוטנציאלי לקבל את הטפסים הדרושים. בטופס ההלוואה מפורטות כל הדרישות מהלווים, כמו גם כל המסמכים שיש לצרף לבקשה. חשוב לציין כי חלק בלתי נפרד מהדרישות של הגופים והקרנות השונים הוא הדרישה להצגת תוכנית עסקית איכותית ובנויה היטב.

הצגת התוכנית העסקית

הגשת הבקשה להלוואה איננה סוף פסוק. לעיתים מזומנות נדרשים בעלי העסק להציג את התוכנית העסקית ולהגן על הנחות היסוד העמודות מאחוריה. בשלב הזה, הסיוע של יועצים מקצועיים הוא חיוני, ועשוי לסייע בצליחת המכשול בצורה הטובה ביותר. ככלל, כדאי מאד להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהסתייע בהם הן בבחירת הקרנות שאליהן יוגשו הבקשות והן בבניית התוכנית העסקית. בנוסף, כדאי להסתייע בהם גם בעת יישום התוכנית הזאת והפיכתה מתוכנית על הנייר למציאות עסקית קיימת.

הלוואות לעסקים – אופציות נוספות

בלא מעט מקרים, הבקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה לעסק איננה מאושרת. במקרים אחרים היא מאושרת באופן חלקי בלבד. הימנעות מאישור ההלוואה או אישור סכום קטן מהסכום שנדרש מלכתחילה לשינוי הנדרש בעסק, עלולים לפגוע בתוכניות של בעלי העסק לשינוי. הזמן הארוך יחסית החולף מרגע הגשת הבקשה ועד לאישור (ובמקרים מסוימים אי אישור) ההלוואה, איננו מסייע להתפתחות העסקית.

הימנעות מאישור ההלוואה עלול לגרום מפח נפש לבעלי העסק. עם זאת, חשוב להבין שלרוב אין קשר בין הימנעות מאישור ההלוואה לבין היכולת של העסק להתרחב ולהתפתח. כמו בכל גוף פיננסי, גם בקרנות בערבות המדינה ישנו סכום כסף מוגבל שאותו יש לחלק בין כל העסקים המבקשים הלוואות בתקופת זמן נתונה. כיון שכך, נציגי הקרנות הללו אמונים על בחירת העסקים שהם לדעתם בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח. אלא ששיטת הבחירה הזאת היא בדיוק הגורם לכך שעסקים ראויים לא יקבלו מימון ויצטרכו לפנות לקהלת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים.

גופים המעניקים הלוואות לעסקים

עם הגופים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים ניתן למנות חברות ביטוח, קרנות פנסיה והשתלמות וקרנות מימון ייעודיות. בנוסף, ניתן להשיג הלוואות גם דרך חברות האשראי הגדולות במשק.

היתרון הגדול בהלוואות מהסוג הזה טמון במהירות הרבה שבה ניתן לקבל אישור להלוואה. בדרך כלל מדובר במספר ימים, ובסכומים קטנים אפילו מספר שעות. זאת, לאחר בדיקה מהירה אבל מעמיקה שעושה הגוף שאליו הוגשה הבקשה להלוואה.

החיסרון הגדול של הלוואות חוץ בנקאיות נעוץ בתנאי ההחזר ובריביות הגבוהות יחסית המאפיינות הלוואות כאלה. בדיוק בשני התחומים הללו ניתן לקבל סיוע מאנשי המקצוע של המקור להלוואות לעסקים.

אם יש לך צורך בהלוואה לעסק שלך ויש לך עניין בקבלת ההלוואה המתאימה ביותר לעסק שלך ובתנאים הטובים ביותר, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין, ניתן להתקשר באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות. נציגה מקצועית ומיומנת או נציג מקצועי מטעם המקור להלוואות לעסקים יצרו אתך קשר בהקדם. המקצוענים שלנו ימצאו עבורך את המקום הטוב ביותר שבו ניתן לקחת את ההלוואה המתאימה ביותר לעסק שלך. בנוסף, כפי שכבר הוזכר, ניתן לקבל סיוע בהכנה וכתיבה של תוכנית עסקית, שלבטח תסייע ותגדיל את הסיכויים לקבל את ההלוואה הנדרשת לעסק.

המקצוענים של המקור להלוואות לעסקים פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים ואשראי. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד חשוב בדרך להצלחה.