title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן בנק הפועלים להלוואות לעסקים

חברת מקור לאשראי עסקי מעניקה מידע עסקי וייעוץ טלפוני עבור עסקים אשר מעוניינים לגייס אשראי דרך בנק הפועלים.

 

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעסק מבנק הפועלים

קרנות לעסקים בינוניים וקטנים מודעים לכך שאשראי הוא החמצן של העסקים אשר מרכיבים את התווך המרכזי של מדינת ישראל. מן הפן האחד הם הבסיס הכלכלי של המדינה ומן הפן השני, עצם העובדה שהם לא גופים גדולים, מקשה עליהם לקבל אשראי בסיסי ולצמוח ולהתפתח כיאה לכל עסק ועסק.

מה הם הלוואות בערבות מדינה דרך בנק פועלים לעסקים קטנים?

  • גובה הלוואה – הלוואה עד לסך של חמש מאות אלף ₪ עבור עסקים שרק הוקמו או עבור עסקים עם מחזור עסקים שנתי של עד 6.25 מיליון ₪. הלוואה עד לסך של שמונה אחוז מהמחזור, עבור עסקים עם מחזור עסקים שנתי 6.25 – מאה מיליון ₪.
  • תנאי הריבית – הריבית המקובלת בבנקים להלוואות מסוג זה על פי שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי המשותפת למדינה ולבנק.
  • תקופת ההלוואה – עד שישים חודשים, הווה אומר – חמש שנים. ניתן לדחות את מועד תשלום הקרן – גרייס עד שישה חודשים ואת יתרת ההלוואה לשלם בחמישים וחמישה החזרים חודשיים.
  • ביטחונות להלוואה – ערבות המדינה – שיעור הערבות של המדינה משתנה מן הלוואה להלוואה בהתאם לסוג העסק ולמספר ההלוואות שהועמדו לו במסגרת הקרן. נדרשת ערבות בעלים – ערבות אישות של כל הבעלים של המניות בלווה. שיעור הערבות של הבעלים ייקבע על פי סוג העסק והמספר של בעלי המניות, בהתאם להוראות ההסכם עם המדינה בעניין זה.

הלוואות לעסקים אשר אינם מוגדרים כגדולים, הווה אומר – עסקים קטנים ועסקים בינוניים ושיעור ההלוואות נע בין עשרות אלפי ₪ למאות אלפי ₪. הממוצע הוא כזה משום שמדובר בעסקים קטנים ובינוניים אשר לא צריכים סכומים רבים כל כך. סיבה נוספת נובעת מכך שהערבויות והן הביטחונות שיכול העסק להעמיד כנגד קרן הפועלים לעסקים הן מזעריות – לפעמים מדובר בקרן חיסכון ולפעמים מדובר במבנה העסק עצמו. המדינה, דרך משרד התעשייה והמסחר, מפעילה כמה תחומים בהם ניתנת עזרה לעסקים קטנים

אחד האפיקים העיקריים לעזרה נעשה דרך הקרן להלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה. ההלוואות הללו אינן ניתנות באופן ישיר ממשרד התעשייה והמסחר, אלא דרך בנק שזכו במכרז כדוגמת בנק הפועלים. כיום יש מספר בנקים אשר זכו במכרז והם נותנים הלוואות בסדרי גודל שונים על פי מדרג הנקבע באמצעות המדינה. גובה ההלוואות נקבע על פי קריטריונים שונים כאשר אחד הקריטריונים הוא מחזור העסקים השנתי, גובה ההלוואה המאושרת נקבע משיעור מחזור העסקים ורווחיותם בפועל.

הריבית אשר נדרשת על ידי הבנקים היא לרוב זו אשר מקובלת בשוק , כאשר המדינה מספקת ערבויות בגובה של 70% מההלוואה. לבנקים ניתנת האפשרות לדרוש ערבויות בגובה של עד 25% מסכום ההלוואה. ערבות אישית של הלווה עצמו גם נדרשת באמצעות הבנק.

אם אתם חפצים באינפורמציה אודות הלוואות בערבות המדינה, צרו קשר עם חברת מקור לאשראי עסקי מעניקה מידע עסקי וייעוץ טלפוני עבור עסקים אשר מעוניינים לגייס אשראי. החברה תתאים עבורכם את הכלכלן התואם ביותר לפרופיל העסקי שלכם וזאת כדי שתוכלו לגייס הלוואה בתנאים אופטימליים לעסק שלכם. כל יועצים פיננסיים שעובדים עם החברה עוברים בדיקת איכות קפדנית ביותר וכפועל יוצא, אתם נהנים מהצעה המשתלמת ביותר.