title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן בנק לאומי להלוואות עסקים

חברת מקור לאשראי עסקי מעניקה מידע עסקי וייעוץ טלפוני עבור עסקים אשר מעוניינים לבחון לגייס הלוואה לעסק בערבות המדינה באמצעות קרן בנק לאומי לעסקים, קרנות ובנקים אחרים. אנו מספק עבורך את היועץ הפיננסי הכדאי ביותר לפרופיל תיק אשראי מתבקש וזאת כדי שתוכלו לגייס הלוואה עסקית דרך קרן בנק לאומי בתנאים הטובים ביותר לעסק שלך.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעסק דרך בנק מזרחי

מדינת ישראל מעוניינת להפעיל עסקים בינוניים וכן קטנים ושהיזמות תטופח ותתפתח. זו הסיבה שהיא פונה לבנקים הגדולים וביחד עמם היא מפעילה קרנות סיוע כלכלי למטרות תזרימיים או להרחבת עסקים לטובת הון חוזר לחברה. אחד הבנקים הגדולים שעובד בצוותא עם המדינה הינו בנק לאומי, כאשר הוא עוסק במתן הלוואות ליזמים אשר מעוניינים לפתוח עסק או עבור בעלי עסקים אשר זקוקים לאשראי והמדינה שמה את כספיה כערבות לנתינת הלוואות.

כך נוצר מנגנון המאפשר ללווים לקבל מסלולי הלוואה בתנאים נוחים ומשופרים לחלוטין. מדינת ישראל הקימה קרן בערבות המדינה לסיוע לעסקים קטנים, לקרן יש שתי מטרות – עסקים אשר נקלעו לקשיי אשראי אבל יש הצדקה כלכלית פיננסית להמשך קיומם או עסקים העומדים בפני התפתחות המצריכה השקעה חדשה או עסקים חדשים שרוצים להשקיע במיזמים חדשים אבל לא מסוגלים להשיג בכוחות עצמם את המימון אשר הם דורשים, את הקרן מממן בנק לאומי בליווי המדינה.

מסלולים להלוואות לעסקים מקרן בבנק לאומי

הלוואות במסלול השקעות – הרחבת עסקים קיימים ולהקמת עסקים חדשים – גודל ההשקעה יכול להיות בכל קנה מידה , הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה משתתפת בהשקעה של עד חצי מיליון ₪ ועד שמונים אחוז מסך ההשקעה הכולל, יתרת העשרים אחוז חייבת להיות ממומנת מהון עצמי. הלוואות לערבות מדינה דרך בנק לאומי מהירות יותר

הלוואות להון חוזר – לעסקים בצמיחה אשר סובלים מקשיים באשראי – ישנן שני סוגי הלוואות לעסקים קטנים במסלול של ההון החוזר, הלוואות עד מאה אלף ₪, אשר ניתנות במסלול מהיר בדרך כלל, הלוואות אלה מתאימות לרוב לעסקים קטנים ברמת מחזור שנתי עד מיליון ₪, הסוג השני הם מחזורים שנתיים הרבה יותר גבוהים.

תנאי הקרן בנק לאומי לעסקים קטנים

סכום מרבי – שבע מאות חמישים אלף ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של 10 מיליון עד 22 מיליון שקלים בשנה. 500 אלף שקלים עבור עסקים עם מחזור עסקים של כ מיליון שקלים בשנה.

ריבית – צמודת מדד שקלית פריים + שלושה וחצי אחוז וצמודת דולר לפי תנאי השוק, רוב ההלוואות מועמדות במסלול השקלי, פירעון מוקדם ללא קנס, סיכון נמוך יותר, הפרשה, הצמדי שער.

תקופת ההלוואה – עד שישים חודשים – חמש שנים, מתוכם חצי שנת גרייס, דחיית תשלומים ועוד חמישים וחמישה תשלומי החזר.

ביטחונות – שבעים אחוז מגובה ההלוואה ניתנת בערבות מדינה. כמו כן, הבנקים דורשים ביטחונות נוספים עבור היתרה של השלושים אחוז הנותרים. בנוסף, הבנקים מבקשים ערבויות אישיות של הבעלים.

במידה ואתם מעוניינים לנטול הלוואת מדינה עבור עסק קטן, פנו עוד היום אל חברת מקור לאשראי עסקי אשר מעניקה מידע עסקי וייעוץ והכוונה טלפונית ראשונית להתאמה מירבית של איש מקצוע (רו"ח או יועץ פיננסי) לפרופיל תיק אשראי, וזאת כדי שתוכלו לגייס הלוואה בתנאים האטרקטיביים ביותר לעסק שלך