title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן בנק מזרחי להלוואות לעסקים

אם אתם חפצים לקחת בנק מזרחי להלוואות לעסקים בערבות מדינה – חברתנו תסייע לך בליווי צמוד בכל התהליך. זו היא חברה שנותנת ייעוץ טלפוני ומידע עסקי לעסקים אשר חפצים לבצע גיוס אשראי.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעסק דרך בנק מזרחי

בשנת 2012 החלה לפעול הקרן החדשה בערבות המדינה, תוך כדי שיתוף עם קרן בנק מזרחי להלוואות בערבות מדינה. מדובר בקרן מאוחדת לעסקים בינוניים ולעסקים קטנים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪. מטרת הקרן לעזור גייס הלוואות לעסקים ובכך לאפשר למעשה לבעלי העסקים אשר מעוניינים לפתוח עסק חדש וכן לעסקים בינוניים ולעסקים קטנים להתפתח ולצמוח.

קבלת הלוואה בנק מזרחי להלוואות לעסקים בערבות מדינה הינה בעלת יתרון בולט וגדול בהשוואה להלוואות אשר הבנקים השונים מעניקים לבעלי העסקים או מגופי מימון אחרים. גובה הביטחונות, הנכסים והערבויות אשר בעלי העסקים אמורים להעמיד ברוב המקרים הינו שווה לגובה ההלוואה אותה הם נוטלים. מאידך, כאשר בעלי העסקים נוטלים הלוואה באמצעות קרן בערבות המדינה, אחוז הביטחונות אותו צריכים בעלי העסקים להעמיד הינו 25 אחוז בלבד ואף פחות מכך, ואילו על ההפרש לוקחת המדינה אחריות בעצמה.

הלוואה בערבות המדינה לא ניתנת למטרות פרטיות, אלא אך ורק לבעלי עסקים לצרכים עסקיים בלבד, וגם התנאים להחזרת קרן בנק מזרחי מותאמים לבעלי עסקים בלבד ועל כן תנאי ההחזר, התשלומים והריביות הם הנוחים שאפשר לקבל היום בשוק הלוואות מסחריות.

קרן בנק מזרחי להלוואות בערבות מדינה ניתנת ל- 60 חודשים, דהיינו – לחמש שנים, בחצי השנה הראשונה על בעלי העסקים לשלם את הריבית על ההלוואה אשר מוגדרת כגרייס, ואילו במהלך הארבע וחצי שנים הבאות בעלי העסקים יחזירו את סכום ההלוואה אותה לוו על ידי קרן בערבות המדינה. ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים ואטרקטיביים במיוחד ובערבות המדינה כמובן.

החברה תעזור לך בלקיחת הלוואות לעסקים בערבות מדינה דרך בנק מזרחי או בנקים אחרים.