title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מהן הלוואות לעסקים בערבות המדינה? למי נועדו הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים? כיצד ניתן להשיג הלוואות מדינה לעסק שלך? אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים?
גיוס הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים, הלוואות מדינה לעסקים פעילים, הלוואה עסקית לעסק מתחיל, הלוואות לעסקים בקשיים, הלוואות לעסקים בערבות המדינה
מהן הלוואות לעסקים קטנים? מה הייחוד של הלוואות עסקיות מהסוג הזה? אילו קרנות וגופים פיננסיים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים? מתי נדרש גיוס הלוואות מהירות לעסקים קטנים ישירות דרך המערכת הבנקאית? מה הן הלוואות אקספרס לעסקים קטנים?
הלוואה לעסק קיים חייבת להיבחן בהתאם לצרכים של העסק והתועלת שהעסק עשוי להפיק ממנה. אילו שיקולים יש לקחת בחשבון לפני שלוקחים הלוואות לעסקים קיימים? מה התפקיד של תוכנית עסקית בדרך להשגת עזרה לעסקים קיימים? היכן ניתן להשיג הלוואה לעסק קיים, חדש או הלוואות לעסקים בהקמה בהתאמה מכסימאלית לעסק?
איזה גופים פיננסיים מעניקים הלוואות לעסקים בתחילת דרכם? באילו תנאים ניתן להשיג הלוואה לעסק חדש? מהו הליך נטילת הלוואות לעסקים חדשים?

קבלת הלוואות ליצרנים

עסקים יצרנים זכאים לקבל הלוואות ליצרנים בתנאים טובים, דרך מגוון רחב של גופים ומוסדות פיננסיים. זאת, מאחר שעסקים כאלה מספקים תעסוקה למספר גדול של עובדים. אילו סוגי הלוואות לעסקים יצרנים קיימים בשוק? מהי החשיבות של הכנת תוכנית עסקית בדרך לקבלת הלוואות עסקיות? אילו גופים פיננסיים מציעים הלוואות לעסקים בתנאים הטובים ביותר? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בסוגיות הללו.

אם יש לך עסק יצרני, ואם דרושה לך הלוואה שתסייע לעסק להמשיך לפעול ולהתפתח, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. בנוסף, אפשר ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה מקצועית או נציג מנוסה של המקור לאשראי עסקי יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת המזומנים בחשבון הבנק. אנשי המקצוע שלנו ימצאו עבורך את ההלוואה הטובה והמתאימה ביותר לצרכים ולדרישות שלך, מתוך מבחר סוגי הלוואות לעסקים. המומחים הפיננסיים שלנו יתאימו את ההלוואה ליכולת ההחזר שלך ולדרישות הספציפיות שלך. אנו פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה גבוהים בהשגת הלוואות, אשראי עסקי ומימון. כדאי ליצור קשר כעת.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות לעסקים יצרנים ומפעלים

קבלת הלוואות עסקיות מותנית, בדרך כלל, בהצגת תכנית עסקית המגדילה את סיכויי ההצלחה של העסק. בהעדר הון עצמי מספיק לפתיחת העסק ולניהולו השוטף, נדרשת פנייה אל גורם מקצועי להכנת תכנית עסקית כפי שהוזכר לעיל. התוכנית צריכה לכלול, בין השאר, את הפרמטרים הבאים:

בדיקת תחום הפעילות

נדרשת בדיקה מעמיקה של התחום שהעסק עומד לפעול בו. בין השאר, יש לבדוק את הדברים הבאים:

א' – מהו גודל השוק? איזה מחזור כספי ניתן להפיק בסוג העסק המדובר?

ב' – מיהם המתחרים? האם יש מקום לעוד עסק בתחום הספציפי שבו העסק יפעל?

ג' – אילו איומים קיימים? האם מדובר בתחום שישרוד גם בטווח הרחוק? האם יש סיכוי להתפתחות עסקית?

ד' – האם אחד מהיזמים הוא איש מקצוע בתחום הפעילות?

ה' – האם תחום הפעילות נמנה עם התחומים שמדינת ישראל מעוניינת לפתח?

בדיקת היקף ההשקעה

ה' – מהו היקף ההשקעה הנדרש בעסק?

ו' – איזה הון עצמי התחלתי יכול היזם להעמיד? (גובה ההון העצמי)

ז' – מהן מטרות ההשקעה? (הון עצמי, רכישת ציוד, רכישת חומרי גלם, הלוואה לרכב)

בנוסף לאמור לעיל, נבחנים גם היזמים על פי מגוון פרמטרים: בין השאר, נבחנת היכולת הפיננסית והתנהלות הפיננסית של מבקשי ההלוואה בשגרה.

מקורות לגיוס הון, לרבות הלוואה לעסק יצרן, נבחנות בזהירות וביסודיות. הסתייעות ביועץ עסקי עשויה לסייע לך לבנות תכנית עסקית איכותית, ולהשיג הלוואה לעסק שלך בתנאים האופטימליים עבורך.

בקשות לקבלת הלוואת חוץ בנקאיות או בנקאיות ליצרנים, נבחנות על ידי גורמים מקצועיים ומאושרות (או נדחות) על פי תוצאות הבדיקה. ככל שסיכויי ההצלחה של העסק גבוהים יותר, גובר בהתאמה הסיכוי לאישור ההלוואה. הכנה של תוכנית מקצועית איכותית והצגה נכונה שלה בפני המלווים הפוטנציאליים, מגדילה את סיכויי ההצלחה.

מקורות להשגת הלוואות ליצרנים

המוסדות הפיננסיים המציעים הלוואות לעסקים יצרנים הם מגוונים: בנקים, חברות אשראי וחברות ביטוח שונות הם רק חלק מהמקורות כאמור. בנוסף, ניתן לעניין גם יזמים שונים, בעלי הון ומשקיעים פרטיים ומוסדיים בכדאיות ההשקעה בעסק.

הלוואות מקרנות מדינה ליצרנים

קיימות קרנות בערבות מדינה (כגון קרן תבור)  וקרנות נוספות, אשר המשותף להן הוא האינטרס לאפשר הקמת מפעלים בכל אזורי הארץ, ובאזורי הפריפריה בפרט. תנאי החזר נוחים, אחוז קטן של ביטחונות נדרשים ומתן הלוואה של חלק הארי של הסכום (עד 85% ) מהווים מנוע ומנוף צמיחה לעסקים שונים.

יתרונן של קרנות חוץ בנקאיות הוא בכך שהלוואה המוענקת על ידם אינה פוגעת במסגרת האשראי של הבנק ועל פי רוב הבדיקה הכלכלית של הגוף המעניק אותה אינה מעמיקה. לא אחת עשויים להידרש הצגתם של תנאים בסיסיים בלבד: הכנסה חודשית, בעלות על רכב, ביטחונות ועוד. יצוין, כי הלוואות בערבות מדינה והלוואות חוץ בנקאיות מתאימות לעסקים המצויים באופן זמני בקשיי נזילות או כאלה המעוניינים להרחיב את פעילותם ונזקקים לשם כך להון חוזר.

תהליך קבלת הלוואות לעסקים

בדרך כלל, תהליך קבלת ההלוואה כולל שני שלבים:

בשלב הראשון נבחנת הפעילות העסקית לצורך אומדן יציבותו ומידת הרווחיות של העסק. בשלב זה נדרשת הצגת מאזנים משנים קודמות או מאזנים תקופתיים, דפי חשבון עדכניים ובמידה שקיימים- גם חובות.

בשלב השני מתבקש הלווה להכין תכנית עסקית, בליווי יועץ פיננסי או רו"ח מומחה להתנהלות מול הקרנות. במקרים מסוימים עשויה להידרש הצגת ערבות אישית להלוואה (בהלוואה בערבות מדינה, לדוגמה, הסכום נאמד באחוזים בודדים בלבד משווי ההלוואה).  שלב זה כולל גם פגישה עם בעלי המפעל או העסק, שבה הם מציגים את התכנית, את היעדים ואת החזון שלפיו הם פועלים.

בשלב השלישי נבחנת הבקשה על ידי בעלי מקצוע. בשלב הזה נקבע גם סכום ההלוואה שאושר. לעיתים הסכום מאושר רק בחלקו, תוך התנייה של אישור סכום נוסף בהצגת הפעילות העסקית בתום תקופה שנקבעה מראש.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

לא אחת קורה שהגורמים הרלוונטיים אינם מאשרים הלוואות בערבות המדינה לעסקים. במקרים כאלה, יבדקו אנשי המקצוע שלנו אופציות אחרות לגיוס הלוואות ליצרנים ולעסקים בכלל. כפי שכבר הוזכר לעיל, מלבד הלוואות דרך קרנות מדינה לעסקים ניתן למצוא גופים פיננסיים ובעלי הון פרטיים שיסכימו להעניק הלוואה לעסק, או להשקיע בו.

עסקים בינוניים
מימון לעסקים גדולים
עסקים גדולים
הלוואות פקטורינג
עסקים פטורים
עסקים קטנים

אם לעסק שלך דרושה הלוואה ואם יש לך עניין להגדיל את הסיכויים שלך לגייס הלוואה בסכום הדרוש לך ובתנאי החזר טובים, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. כמו כן ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. אנשי המקצוע שלנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל הדרך עד להשגת ההלוואה המבוקשת. אנו פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה גבוהים בגיוס הלוואות, אשראי עסקי ומימון. כדאי ליצור קשר כבר כעת.