title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות גישור לעסקים

הלוואות גישור לעסקים היא אחד שיטות ההלוואה שמציעים בנקים, קרנות מדינה ומקורות מימון חוץ בנקאיים ללווים עסקיים. הלוואת גישור מאפשרת לבעלי העסקים חדשים או עסקים עם קשיים תזרימיים זמניים להחזיר את מלוא ההחזרים על ההלוואה לאחר תקופה מסוכמת מראש בתמורה לעלות מוגדלת על מנת שהעסק מתחיל או קיים יוכל להרוויח תקופת התאוששות על חשבון הלווה.

בניגוד להלוואת גרייס שבה מלוא התשלומים נדחים לתקופה מאוחרת בהלוואת גישור חלקיות ניתן להחזיר קודם כל את הריבית ולאחר ובתום תקופת החסד את כל הקרן הנותרת בתשלום אחד. קיימים הלוואות גישור מלאות בהם גם הריבית בתקופת הגישור וגם הקרן משולמות עם הריבית והצמדה גם יחד.

על מנת לבל הלוואת גישור או הלוואת גרייס המלווה העסקי צריך לשכנע את הלווה כי ביכולתו להחזיר את סכום ההלווה באמצעות חוזים עתידיים או בטחונות משכנעים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואת גישור לעסק

הלוואת גישור כשמה כן היא, הלוואה שמהווה גשר המאפשר לעסק לצלוח תקופה מסוימת עד לקבלתו הצפויה של סכום כסף.

דוגמה לכך היא עסק שזקוק למזומנים על-מנת להוציא לפועל עסקה גדולה, שאת תמורתה הוא צפוי לקבל רק בעוד מספר חודשים – הלוואת הגישור מבטיחה את יכולתו של העסק לייצר את הסחורה הנדרשת ולספק אותה בזמן, וכשמתקבלת התמורה עבורה, במועד שנקבע כמובן מראש במסגרת העסקה, העסק מחזיר את הלוואת הגישור שלקח.

סוגי הלוואות גישור לעסק

ישנם שני סוגים עיקריים של הלוואות גישור לעסקים:

א. הלוואת בלון – הלוואה שאותה העסק מחזיר בבת אחת, כולל הריבית, בתום התקופה שנקבעה מראש.

ב. הלוואת בולט – הלוואת גישור לעסק שבה את הקרן מחזירים בתשלום אחד בתום התקופה, ואילו את הריבית משלמים באופן שוטף לאורך תקופת הגישור.

גם הלוואות גרייס לעסקים הן סוג של הלוואות גישור, שכן הן מאפשרות לדחות את מועד התחלת ההחזרים במספר חודשים.

מתי כדאי לבקש הלוואת גישור לעסק?

קבלת הלוואת גישור לעסק מבוססת על כך שהעסק צפוי לקבל את סכום הכסף שיאפשר לו לפרוע את ההלוואה ברמה גבוהה של ודאות – עסקה שכבר נחתמה עם לקוח אמין, נכס שנמכר והתמורה אמורה להיכנס לחשבון העסק תוך מספר חודשים, וכו'.

בכל מקרה אחר שבו אין ודאות שתוך מספר חודשים צפוי להיכנס סכום הכסף שמכסה את הלוואת הגישור, יש לחפש פתרונות מימון אחרים.

יתרונות

הלוואות גישור לעסק מבטיחות תפעול שוטף אופטימלי ויכולת להוציא לפועל עסקאות גדולות גם אם התמורה עבורן מתקבלת לאחר מספר חודשים.

בנוסף החזר כל סכום ההלוואה בבת אחת בתום תקופת הגישור מפחית את הוצאות המימון בעתיד ומאפשר לעסק לקבל אשראי חדש במידת הצורך.

חסרונות

החיסרון העיקרי של הלוואות גישור או הלוואות גרייס לעסק הוא הריבית היחסית גבוהה שעלולים לשלם.

חיסרון נוסף הוא הכבדה על האובליגו, וזאת במקרים שבהם ההלוואה ניתנת ע"י הבנק שבו מתנהל החשבון של העסק.

על מנת להתמודד עם חסרונות אלה באופן יעיל ולצמצם את השפעתם על ההתנהלות הפיננסית של העסק, מומלץ לבצע סקר שוק מקיף בין כל הגופים המעניקים הלוואות גישור לעסקים ולמצוא את זו המתאימה ביותר לצרכים שלכם.