title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הסדר חובות ויישום תוכנית הבראה

הלוואות לעסקים להסדר חובות הן חלק מהליך הבראה עסקית, שהמטרה שלו הינה לחלץ את העסק ממצב שבו הפעילות העסקית איננה מניבה את התוצאות הנדרשות ומחובות מעיקים. בשלב הבא, מיושמת תוכנית הבראה עסקית שהמטרה שלה היא לטפל בכשלים, להעצים את היצרונות הגלומים בעסק ולהעלות אותו על דרך המלך.

מהו הסדר חובות לעסקים? מהו הליך הבראה עסקית וכיצד הוא יוצא לפועל? אילו גופים פיננסיים מעניקים הלוואות לעסקים להסדרי חובות? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בסוגיות הללו.

היועצים הפיננסים המנוסים של המקור להלוואות לעסקים מסייעים לבעלי עסקים המצויים בבעיה פיננסית אמיתית בגיוס הלוואות לעסקים בקשיים. זאת, בנוסף לקבלת ייעוץ מקצועי של מומחה פיננסי איכותי. הייעוץ הוא חלק מהליך הבראה עסקית, שהמטרה שלו היא לחלץ את העסק במהרה מהמצוקה הפיננסית ולהעלות אותו על דרך חדשה.

אם העסק שלך מצוי בחובות מצד אחד אבל יש לו פוטנציאל להתאושש ולהמשיך להרוויח מצד שני, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ויועצת או יועץ פיננסי מקצועי יצרו אתך קשר בהקדם. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך לאורך כל הדרך, החל בבניית תוכנית עסקית בכוללת הליך הבראה פיננסית, עבור דרך מציאת הלוואה עסקית מתאימה וכלה ביישום הסדר חובות ויישום תוכנית ההבראה. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים והבראה עסקית.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

תוכנית הבראה עסקית והסדר חובות

גיבוש הסדר חובות לספקים ולנושים בעסק הוא אחד השלבים החשובים בהליך חילוץ פיננסי והבראה עסקית. הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לנסות ולגבש הסדר חובות כאמור, עוד לפני שנפתח הליך הוצאה לפועל כנגד העסק. עם זאת, גם במצב שבו מתנהל הליך כזה, עדיין ניתן להגיע להסדר חובות איכותי. זה המקום לציין שתנאי הכרחי להצלחת המהלך של הבראה עסקית הוא הגעה להסדר עם כל אחד מהנושים בנפרד.

גיבוש הסדר חובות ונטילת הלוואות לעסקים

לאחר שגובש הסדר החוב, נוצר הצורך בנטילת הלוואה לעסק. הלוואה כזאת היא הכלי הפיננסי למימוש הסדר החוב. אין להמעיט מהחשיבות של גיבוש הסדר חובות בר ביצוע ויישום מלא שלו מול כל אחד מהספקים, הנושים ובעלי החוב האחרים. יחד עם זאת, גיבוש הסדר חובות חייב להיות חלק בלתי נפרד מהליך יסודי וכולל של הבראה עסקית. הכוח המניע של הליך ההבראה הינו התוכנית העסקית. התוכנית כאמור מתווה את הדרך להפיכת העסק לרווחי ויצירת הבסיס להגדלת הרווחים ויציבות עסקית בעתיד. רק לאחר שתוכנית כאמור נבחנה ונמצא שהיא ניתנת ליישום, אפשר להתחיל לגבש הסדר חובות וליישם אותו הלכה למעשה.

הבראה עסקית – שלבים בדרך להצלחה

הבראה עסקית היא סך כל הפעולות המתבצעות במטרה למצות את הפוטנציאל העסקי ולהביא את העסק לרווחיות. ההנחה הבסיסית מאחורי תוכנית ההבראה היא שהבראת העסק עדיפה תמיד על פני מכירה שלו כעסק חי או מכירת כל אחד מהנכסים של העסק בנפרד. אם אכן יש לעסק פוטנציאל להרוויח, הרי שהוא יוכל להחזיר חלק משמעותי מהחובות שלו לספקים ולנושים אחרים. זאת, לעומת חלק קטן בהרבה שיוחזר להם אם יפורק העסק וכל הנכסים שלו יימכרו.

בשנים האחרונות העניק המחוקק תשומת לב רבה למיסוד הליך ההבראה העסקית בחקיקה. תיקון 19 לחוק החברות הניח את התשתית לביצוע הליך הבראה עסקית, תוך איזון בין הגנה על נושים קיימים בעסק לבין נושים חדשים, קרי יחידים או גופים המממנים את הליך ההבראה ומעניקים לעסק אופק פיננסי והזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בו, לטובת הבעלים והנושים כאחד.

זיהוי הגורמים להידרדרות העסק

ישנם לא מעט גורמים שעלולים לגרום להידרדרות העסק ותקצר היריעה מלתאר כאן את כולם. עם זאת, הדבר החשוב ביותר הוא להבין האם הגורמים כאמור הם בשליטת העסק וניתנים לשינוי לטובה, או שמדובר בגורמים ששום שינוי שהעסק יערוך לא יוכל לשנות אותם. במקרה הזה, לא ניתן ולא כדאי לערוך שינויים או להתחיל בהליך הבראה פיננסית.

עם הגורמים הניתנים לשינוי ניתן למנות ניהול לא נכון של תזרים המזומנים, בעיות בגבייה, בעיות בהפצה או תכנון לא נכון של הייצור. עם הגורמים הבלתי ניתנים לשינוי ניתן למנות ירידה ברלבנטיות של המוצר בעקבות הופעה של מוצרים טובים ממנו, או היעלמות הדרגתית של מוצר או שירות בעקבות התקדמות הטכנולוגיה. דוגמה טובה לכך היא שירותי דפוס או מצלמות המבוססות על סרט צילום.

הכנת תוכנית הבראה לעסק

השלב הבא אחרי זיהוי הגורמים לבעיות בעסק, יש להכין תוכנית הבראה עסקית. תוכנית ההבראה נועדה להעביר את העסק לפסים רווחיים, בזמן הקצר ביותר האפשרי ותך השקעת מינימום משאבים. התוכנית הינה סך כל הפעולות הניתנות לביצוע אשר יחזירו את העסק לרווחיות. לדוגמה – ייעול הליך הייצור, השגת הון חוזר לעסקים, ייעול ההפצה וחיסכון בכוח אדם , תוך העברת משאבי אנוש ממקומות שבהם הדרישה פוחתת למקום שבו הדרישות עלו.

הכנת תוכנית הבראה לעסק איננה דבר של מה בכך. ההמלצה היא להסתייע בשירותיהם הטובים של יועצים פיננסיים איכותיים. היועצים כאמור יצביעו על נקודות החולשה ונקודות החוזק של העסק ועל הפעולות הנדרשות לסילוק המכשולים העומדים בדרך להפיכת העסק לרווחי.

ייעול העסק ומיצוי הפוטנציאל הפיננסי שלו

לאחר שהוכנה תוכנית עסקית להבראה פיננסית. היישום שלה צריך להתבצע בשני מסלולים מקבילים

ייעול ושיפור הפעילות באמצעים הקיימים

ייעול הפעילות העסקית צריך להתבצע בלי כל קשר לאילוצים פיננסיים או ליכולת של העסק לגייס מימון לעסקים לצורך ההתייעלות. מדובר באמצעים פשוטים לכאורה של ניוד כוח אדם בעסק במטרה להפיק את המיטב מהיכולות שלהם. במקרים שהדבר איננו מתאפשר – פיטורים מצד אחד וגיוס כוח אדם המתאים למבנה העסקי החדש מצד שני.

עם האמצעים הקיימים לשיפור הפעילות ניתן למנותך גם משא ומתן עם ספקים על תנאי האשראי לעסק מחד, ומנגד ניהול משא ומתן עם הלקוחות על תנאי התשלום לעסק. בנוסף, ניתן לפעול לתמחור נכון של המוצרים או השירותים שהעסק מספק.

נטילת הלוואה לעסק ויישום תוכנית ההבראה

נטילת הלוואות לעסקים נועדה לממן את מימוש החלקים בתוכנית ההבראה הדורשים מימון.  בין השאר, מדובר ברכישת אמצעי ייצור חדשים, הרחבת קו הייצור והתאמה שלו לביקוש המוגבר למוצרים, ייעול הליך השיווק וההפצה וגיוס כוח אדם כתגובה לעלייה בפעילות העסקית.

גיוס הלוואות לעסקים נועד גם לממן יצירת הון חוזר לעסק, שיאפשר לו לעמוד בהוצאות המצטברות של העסק. קשה להגזים בחשיבות ההון החוזר לעסק. חלק גדול מהעסקים שפשטו את הרגל לאורך ההיסטוריה הכלכלית המודרנית, הגיעו למצב הזה אך ורק בגלל המחסור בהון חוזר.

הלוואה לעסק וגיבוש הסדר חובות

אחד המכשולים היותר קשים שהעסק צריך לצלוח לפני שהוא יוצא לדרך חדשה, הינו גיבוש הסדר חובות עם הנושים. במרבית המקרים, לא תתאפשר יציאה לדרך חדשה בעסק בלא שיוסדר תחילה נושא החובות לספקים, לנותני שירות או לבעלי המניות או למחזיקי האג"ח של העסק.

גיבוש הסדר חובות מתבסס על ההנחה שבכל מקרה אחר, לא יוכלו הנושים לגבות את החוב המגיע להם, כולו או חלקו. למעשה, ההיסטוריה של פירוק עסקים מוכיחה כי במרבית המקרים חולצו באמצעות פירוק העסק סכומים קטנים מאד, המהווים אחוז זניח מכלל החובות של בעלי העסק. במרבית המקרים, הליך הפירוק הוא בעיקר בגדר סוג של נקמה כנגד בעלי העסק מצד אחד, או פעולה שהיא בגדר "למען יראו וייראו" כנגד בעלי עסקים החושבים על סוג של שמיטת חובות.

הסדרת החובות מתבססת על ויתור הדדי, הן של בעלי העסק והן של בעלי החוב. מצד אחד, ברור שבעלי החוב לא יקבלו את מלוא התמורה עבור השירותים או המוצרים שסיפקו לעסק, או שלא יוחזר להם מלוא הסכום שהלוו לעסק. מצד שני, הסכום שיוחזר יהיה גבוה באופן משמעותי מזה שהיו משיגים בכל מקרה אחר.

מצד שני, ברור שבעלי העסק לא יחלצו עצמם תוך התעלמות מהחובות שנוצרו בעסק שלהם. מצד שני, הם יוכלו להמשיך ולהפעיל את העסק, תוך שמירת האפשרות ליצירת רווחים ואף הגדלה שלהם.

גם הליך גיבוש הסדר חובות צריך להתבצע בסיוע של יועצים מקצועיים. אלה יסייעו גם בהליך גיוס הלוואות לעסקים לקראת הפעלת הסדר החובות וגם בניהול המשא ומתן מול הנושים לקראת גיבוש הסדר החוב. זה המקום לציין שנטילת ההלוואה לעסק צריכה להתבצע בהתקיים שני התנאים הבאים: הראשון – הגעה להסדר חובות מול כל הנושים, בלא יוצא מן הכלל. השני – לאחר שהתקבל אישור מפורש מהנושים לגיוס ההלוואה, שחלקה הגדול ישמש לפירעון החוב ואילו חלק אחר שלה ישמש להפעלת העסק והחזרתו לפעילות סדירה ורווחית.

הלוואה קטנה מהירה לעסק
הלוואות מהירות לעסקים
הלוואה חוץ בנקאית לעסק
חוץ בנקאי לעסקים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורבים בבנק
הלוואות למסורבי בנקים

אם העסק שלך מצוי בחובות שאינם מאפשרים לו להמשיך ולפעול בצורה סדירה ואם בדיקה מקצועית מעלה שהעסק אכן יכול להמשיך ולהניב רווחים, זה המקום וזה הזמן ליצור איתנו קשר. יועצת מקצועית איכותית או יועץ מנוסה ומקצועי של המקור להלוואות לעסקים יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך עד להיחלצות מהמצב הקיים. ניתן ליצור קשר באמצעות האתר, לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות.

המקצוענים של המקור להלוואות לעסקים פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס הלוואות לעסקים. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד ראשון להצלחה.