title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות פקטורינג - יתרונות לעסק

השימוש במושג הלוואת פקטורינג לתיאור מכירת חובות עתידיים בתמורה למזומן, עלול להטעות. זאת, כיון שלא מדובר בהלוואה אלא בהחלפת חובות עתידיים של לקוחות לעסק, בכסף מזומן. מהן הלוואות פקטורינג? אילו חובות עתידיים רוכשים המלווים מהעסק בעסקת פקטורינג? מהם היתרונות ומהם החסרונות של הלוואת פקטורינג לעסק? אילו חלופות פיננסיות ניתן למצוא במקום הלוואת פקטורינג לעסק? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו בהרחבה.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים בקשיים זמניים בהשגת הלוואות לעסקים, שיסייע לו להתגבר על הון חוזר שלילי וקשיים בהתנהלות הפיננסית של העסק. אם העסק שלך הוא רווחי על פי כל אמת מידה, ויחד עם זאת מתקשה לעמוד בתשלומים לספקים, לעובדים ולרשויות המדינה, זה המקום הנכון עבורך.

כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. בנוסף, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה מקצועית או נציג מנוסה מטעמנו יחזרו אליך בהתאם. הם יסייעו לך במתן ייעוץ פיננסי ובמציאת הלוואה, בהתאמה ליכולות ולצרכים הייחודיים של העסק שלך. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בבניית תוכנית עסקית וביישום שלה, לייצוב העסק והגדלת הרווחים.

המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים. כדאי ליצור קשר כעת ולהצטרף להצלחה העסקית.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות פקטורינג - מי צריך ולמה

הלוואות פקטורינג לעסקים הן פתרון מימון מתקדם המוצע ע"י מרבית הבנקים המסחריים. בנוסף, ניתן לקבל הלוואת פקטורינג גם בחלק מחברות האשראי, המעניקות בנוסף גם הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים. שירות הפקטורינג מיועד לעסקים שהעניקו תנאי אשראי נדיבים ללקוחותיהם ואשר מעוניינים להמיר את ההתחייבויות העתידיות של אותם לקוחות לכסף מזומן, בהקדם האפשרי.

מה שרבים מכנים "הלוואת פקטורינג" איננו בגדר הלוואה כלל ועיקר. מדובר בכסף המועבר לעסק, כאשר המלווה נוטל על עצמו את הסיכון שמא החוב, כולו או חלקו, לא יוחזר. תמורת הסיכון שהמלווה לוקח על עצמו, הוא גובה מבעל העסק עמלה, שמכל בחינה שהיא נחשבת לגבוהה. זאת, בתמורה לסיכון הגבוה יחסית שהוא נוטל על עצמו.

חשוב לציין כאן שאין להתבלבל בין הלוואת פקטורינג לבין ניכיון צ'קים, אף שהפעולה דומה למדיי. בניכיון צ'קים, אם מתברר שצ'ק שנוכה לא נפרע, יוחזר הצ'ק לבעל העסק והגוף שביצע  את ניכיון הצ'קים ייקח בחזרה את הכסף שנתן. בהלוואות פקטורינג, לעומת זאת, אין דרך חזרה מהעסקה.

חובות שניתן לבצע כנגדם עסקת פקטורינג

הפתרון למצוקת האשראי של העסק הקרוי הלוואת פקטורינג, יכול להתבצע כנגד כל החובות של כלל הלקוחות בעסק. הפתרון הזה רלוונטי הן עבור מכירות בארץ והן עבור מכירות בחו"ל. וזאת, כל עוד מדובר בחובות שאינם בעייתיים ושברשות העסק קיים שטר חוב, צ'ק או מסמך חוקי אחר המעיד על החוב כאמור. מנגד, חשוב לציין כי שום גוף פיננסי, כולל  הבנקים וחברות האשראי החוץ בנקאי לא ירכוש חובות שהעסק לא הצליח לגבות בעצמו, או שיש סביבם סכסוך מסחרי כלשהו. בנוסף, חובות של לקוחות שנבדקו ונמצאו בעייתיים, גם הם לא יוכלו להיכלל בעסקת פקטורינג.

בעידן המודרני, שבו האינטרנט מאפשר להשיג במהירות מידי רלבנטי על כל עסק וכל ספק, בדיקת המהימנות של כל לקוח יכולה להתבצע במהירות יחסית. כיון שכך, גם האישורים הכרוכים במתן הלוואת פקטורינג מתקבלים במהירות יחסית.

הלוואות פקטורינג לעסקים יתרונות עיקריים

להלן היתרונות העיקריים הגלומים בביצוע עסקת פקטורינג

א' – הקדמת התקבולים עבור עסקאות ושיפור תזרים המזומנים וכן הון חוזר של העסק.

ב' – הרחבה וגיוון של מקורות המימון – בעיקר בזמנים שבהם העסק נתון במצוקה כספית.

ג' – מימון התפעול השוטף של העסק מבלי להידרש לנטילת הלוואה, המכבידה על האובליגו וכרוכה במקרים רבים בהצגת ביטחונות וערבויות.

ד' – נטרול הסיכון באי פירעון חובות עתידיים של לקוחות. זאת, כיון שהתובות עוברים לאחריותם המלאה של המלווים.

ה' – שיפור הדוחות שמציג העסק, ובפרט בכל הקשור בתזרים המזומנים, כאמור לעיל.

ו' – האפשרות לבצע מעת לעת עסקת פקטורינג, מאפשרת מנגד להעניק תנאי אשראי נוחים במיוחד ללקוחות. הענקת תנאי אשראי נדיבים מעניקה לעסק יתרון משמעותי על פני מתחרים, הן קיימים והן מתחרים פוטנציאליים.

פקטורינג הפוך

פתרון מימון נוסף לעסק, נקרא פקטורינג הפוך. המטרה של הפקטורינג ההפוך היא לאפשר לעסק לקבל באופן מידי חומרי גלם נחוצים, גם מספקים אשר לא מעניקים תקופת אשראי ארוכה או בכלל. פקטורינג הפוך ניתן לביצוע גם כשאין ביכולתו של העסק לממן את הרכישה בנקודת הזמן הספציפית. הלוואת פקטורינג מסוג זה ניתנת  לתקופה של מספר חודשים, וניתן לקבל אותה הן עבור רכישת חומרי גלם בארץ והן עבור קנייה מספקים בחו"ל.

הלוואת מדינה דרך קרן גיזה
עסקים בהקמה
הלוואה לעסק קיים
עסקים פעילים
הלוואה לעסק קטן
עסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורב בבנק
עסקים בקשיים

אופן הביצוע של פקטורינג הפוך

לצורך העניין, נביא את התרחיש הבא:

(אין כל קשר בין התרחיש כאמור למקרה כל שהוא במציאות)

עסק יצרני מעוניין לרכוש חומרי גלם מיצרן כל שהוא. בלי החומרים הללו, העסק לא יוכל לייצר את המוצרים הסופיים שלו, וודאי שלא למכור אותם ללקוחות. מצד שני, לא עומדים לרשות העסק המזומנים הדרושים לקניית חומרי הגלם. בנוסף, הוא לא יכול, או לא מעוניין, ללוות כסף מבנקים או מגופים פיננסיים אחרים.

במקרה כזה, בעל העסק חותם על עסקה כספית עם הבנק. אופי העסקה הוא כדלקמן: העסק חותם על עסקה לרכישת חומרי גלם. העסקה החתומה כרוכה בהתחייבות שנותן בעל העסק לספקים, לשלם את תמורתם של חומרי הגלם במועד ובמקום שנקבע מראש.

ההתחייבות כאמור מועברת לבנק, והבנק הוא זה המשלם לספק חומרי הגלם את התמורה עבור הסחורה שמכר. העסק, מצידו, מחזיר לבנק את הסכום ששולם לספק חומרי הגלם במועד מאוחר יותר. בדרך כלל, מכוון ההחזר למועד כל שהוא לאחר שהעסק מכר את המוצר המוגמר שייצר וקבל את תמורתו מהלקוחות. במועד הנקוב, יוחזר סכום ההלוואה לבנק, יחד עם הריבית וההצמדה וכל עמלה אחרת שיגבה הבנק, בהתאם להסכמים שנחתמו מראש עם בעל העסק.

החסרונות בנטילת הלוואות פקטורינג

החיסרון העיקרי הכרוך בנטילת הלוואות פקטורינג, טמון בעלויות הגבוהות של ההלוואות הללו. הגופים הפיננסיים המעניקים הלוואות כאלה, בין אם מדובר בבנקים ובין אם בגופים חוץ בנקאיים אחרים, נוטים ליטול ריביות גבוהות, כמו גם עמלות משמעותיות, בגין העסקאות הללו. זאת, כיון שמדובר בעסקאות המגלמות סיכון גבוה למלווים.

עם זאת, ובמטרה למזער את הנזקים האפשריים, לא נוטים הגופים המלווים להעניק הלוואת פקטורינג תמורת חובות בעייתיים, או חובות שנויים במחלוקת בין הספק או בין הלקוחות לעסק.  את גביית החובות הבעייתיים מניחים הגופים המלווים לבעל העסק עצמו.

עלות שירות פקטורינג

תמורת שירות פקטורינג רגיל משלם העסק לבנק או לחברת האשראי החוץ בנקאי אחוז מסוים מסך ההתחייבויות של לקוחותיו, שעבורן קיבל תמורה מידית. בדרך כלל, העמלה כאמור גבוהה יותר מאשר ריבית הלוואות לעסקים, המשולמת בהלוואות רגילות. גובה העמלה נקבע גם על סמך משך הזמן העובר ממועד קבלת ההלוואה בפועל ועד למועד שבו הלקוח אמור לפרוע את ההתחייבות, כולל העמלות והריביות הכרוכות בה. פרמטרים נוספים המשפיעים על הריבית והעמלות הם מידת הסיכון הכרוך בעסקה, בנוסף למצבו הפיננסי של הלווה. ככל שאלה בעייתיים יותר, כך העמלות והריביות שישלם הלווה תהיינה גבוהות יותר.

מבין הבנקים המסחריים בולטים בתחום הפקטורינג בעיקר בנק אוצר החייל, כמו גם בנק מזרחי. בנוסף, ישנן כאמור חברות נוספות העוסקות בתחום הלוואות פקטורינג לעסקים.

אם יש לעסק שלך קשיים בגיוס הלוואות עסקיות או בעיות בתזרים המזומנים, זה המקום עבורך. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי יסייעו לך בהליך גיוס הלוואות לעסקים, בתנאי ריבית אטרקטיביים ובהחזרים נוחים. לחילופין, ואם אין כל אפשרות אחרת, ניתן להשיג הלוואת פקטורינג לעסק. הלוואה כזאת תעניק אורך נשימה פיננסי לעסק ותאפשר לבעל העסק לתכנן את צעדיו בקפידה וברוגע יחסי.

כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין ניתן להתקשר בטלפון בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית איכותית או יועץ מקצועי יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, עד לקבלת המזומנים. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס אשראי עסקי והלוואות. כדאי ליצור קשר כבר כעת, ולהגדיל באופן משמעותי את הסיכויים שלך לזכות בהלוואה לעסק שלך.