title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הקרן לעסקים קטנים בערבות המדינה

מימון או הלוואות לעסקים הפכו בשנים האחרונות לנגישים, גם לקהלים שעד לא מזמן נחשבו בעייתיים. הקמת הקרן לעסקים קטנים  ובינוניים מאפשרת כיום קבלת הלוואות לעסקים בהקמה וכן הלוואות לעסקים חדשים וקיימים. זאת, בתנאים אטרקטיביים ובהתאמה לצרכים וליכולת ההחזר של העסק. מהי הקרן לעסקים ומה היתרונות שהיא מציעה ללווים? מה השלבים בדרך להשגת הלוואה באמצעותה? מהו תפקידה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכיצד היא מסייעת בהשגת מימון לעסק? כל התשובות – בהמשך המאמר.

אם יש לך צורך בנטילת הלוואה לעסק שלך, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת בהאמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. המקצוענים של המקור לאשראי עסקי יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת ההלוואה בפועל. אנו פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה מרשימים בנוסף, ניתן לקבל סיוע בבניית תוכנית עסקית איכותית. כדאי ליצור קשר כעת.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הקרן לעסקים קטנים וכל השאר

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה בשנת 2003. מאז הקמתה, היא מסייעת הקרן לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בהלוואות ומימון. בין השאר. מעניקה הקרן הלוואות לעסקים בהקמה, הלוואות לעסקים קיימים וכן הלוואת הון חוזר לעסקים הנדרשים לכך.

היתרונות בהלוואה דרך הקרן

להלן היתרונות הגלומים בהלוואה דרך הקרן:

ערבות מדינה להלוואה

היתרון החשוב ביותר בנטילת הלוואות לעסקים בהקמה או עסקים קיימים דרך הקרן, הוא בערבות שהיא מעניקה להלוואה. מדובר בערבות המדינה כנגד 75% מסכום ההלוואה בפועל. המשמעות – הלווים צריכים להעמיד ערבויות כנגד 25% מסכום ההלוואה בלבד. עניין הערבויות מהווה הקלה משמעותית בעיקר לבעלי עסקים קטנים שאין ידם משגת להעמיד ערבות באופן עצמאי.

למעשה, הקרן מעניקה את הערבות כנגד ההלוואה. את ההלוואה עצמה מעמידים הבנקים, או גופים פיננסיים אחרים, שזכו במכרז. את המכרז עורכת מדי פעם בפעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה והתעשייה.

תנאי הלוואה משופרים

גם תנאי ההלוואה באמצעות הקרן הם טובים יותר מאלה הנהוגים בגדרך כלל. גם תנאי ההלוואה נקבעים באמצעות מכרז, ואמורים לשקף את היתרונות שהמלווים מפיקים מעצם העובדה שהמדינה ערבה כנגד מרבית ההלוואה.

אורך חיי ההלוואה

לרוב, מדובר בהלוואות שההחזרים שלהן מתפרשים על פני חמש שנים. במקרים מיוחדים עשויים ההחזרים להתפרש על פני תקופה ארוכה יותר. הלוואת הון חוזר עשויה להתפרש על פני תקופה קצרה יותר.

שלבים בדרך להלוואה

הגשת הבקשה

הגשת הבקשה צריכה להתבצע על גבי הטפסים הייעודיים לכך. את הטפסים ניתן להשיג במשרדי הקרן. טפסי הבקשה כוללים גם את רשימת המסמכים שיש להציג בעת הגשת הבקשה בפועל.

מסמכים נדרשים

המסמכים להגשת בקשה באמצעות הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, הם כדלקמן:

א' – מסמכים מזהים של מגישי הבקשה

ב' – מסמכים המעידים על קיומו של העסק: רישום ברשם החברות, טפסים במס הכנסה ובמע"מ וכיוצא באלה.

ג' – מסמכים בנושא חשבונות הבנק של העסק, ושל בעלי העסק. מדובר בדרך כלל באובליגו של החשבונות ובדפי חשבון מפורטים של החודשים האחרונים. (בין 3 לשישה חודשים).

ד' – רשימת לקוחות וספקים: רצוי להגיש עותקים של הסכמים מסחריים, אם ישנם כאלה. הסכמים כאלה משפרים את הסיכויים לקבל הלוואה.

ה' – תוכנית עסקית: מכל המסמכים שנסקרו, התוכנית העסקית היא היותר חשובה. תוכנית עסקית איכותית עשויה לסייע לעסק לקבל הלוואות לעסקים בהקמה כנדרש. העדר תוכנית, או תוכנית עסקית שאיננה כתובה כיאות, תגרום, קרוב לוודאי, לדחיית הבקשה.

המומחים של המקור לאשראי עסקי מסייעים לבעלי עסקים בכתיבה וביישום של תוכנית עסקית. זאת, במטרה להשיג את ההלוואה הנדרשת מצד אחד, ולהעלות את העסק על פסים של רווחיות מצד שני.

פגישה עם נציגי הקרן

הפגישה עם נציגי הקרן הינה אבן דרך חשובה בקבלת ההלוואה. גם כאן, עשוי הליווי של המקצוענים מטעם המקור לאשראי עסקי לסייע. הליווי כולל הצגת התוכנית העסקית ומענה לשאלות (לרוב שאלות נוקבות) באשר לאופן היישום שלה. ההבנה של היזם בתחום העיסוק המבוקש, יחד עם המקצוענות של היועץ הפיננסי מטעם המקור לאשראי עסקי, יסללו את הדרך להשגת ההלוואה בפועל.

עסקים בינוניים
מימון לעסקים גדולים
עסקים גדולים
הלוואות פקטורינג
עסקים פטורים
עסקים קטנים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד התעשייה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הינה הגוף האמון על תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, מרגע הפנייה לסוכנות ועד להשגת מטרה כפולה: ייצוב העסק והפיכה שלו למקום עבודה איכותי עבור העובדים מחד גיסא, ומקור הכנסה יציב ורווחי עבור היזמים מאידך. הקרן לעסקים קטנים ובינוניים היא אמצעי חשוב המאפשר לסוכנות להשיג את המטרות כאמור. בנוסף, מספקת הסוכנות גם תמיכה מקצועית בתחומים שונים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים.

אם יש לך צורך בנטילת הלוואה לעסק פעיל או חדש, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית מקצועית או יועץ מומחה יצרו אתך קשר בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, עד לקבלת המזומנים והעלאת העסק על הדרך הנכונה להצלחה.