title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות ומימון לעסקים גדולים

כל עסק נזקק מעת לעת להלוואות ופתרונות מימון אחרים, וכשמדובר בעסק גדול באופן טבעי גם סכומי הכסף הנחוצים לו גדולים – ולא כל מי שמעניק הלוואות לחברות מסוגל לספק מענה גם לצרכים הייחודיים של העסקים הגדולים באמת.

מסיבה זו חשוב במיוחד לחפש הלוואה לעסק גדול בעזרת אנשי מקצוע מנוסים, בעלי ידע נרחב והכי חשוב, אובייקטיביים ובעלי יושרה מלאה, כך שבסופו של תהליך תאותר ההלוואה שהכי מתאימה לעסק ועם תנאי ההחזר הנוחים ביותר.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה לעסק גדול בבנק

בנקים אוהבים חברות גדולות ובפרט את העובדה שסכומי כסף גבוהים עוברים בחשבון העסקי של אותה חברה שהמחזור הכספי שלה הוא כמה עשרות מיליוני ש"ח בשנה ואף למעלה מכך.

יחד עם זאת הבנקים לא אוהבים להסתכן יתר על המידה ולהעניק הלוואות לעסקים גדולים בסכומים של 7, 8 ואפילו 9 ספרות – במיוחד לנוכח הביקורת הציבורית (המוצדקת) בשנים האחרונות על התנהלות לא זהירה במתן אשראי למספר טייקונים שכשלו.

בפרט כך הדבר כשמדובר בהלוואות הון חוזר, אבל גם כשמטרת גיוס האשראי היא התרחבות ואפילו אם מדובר בעסק יציב, משגשג ובעל פוטנציאל צמיחה של ממש, עלול הבנק להערים קשיים.

ישנן שתי דרכים עיקריות לקבל בכל זאת הלוואות לעסקים גדולים בבנקים המסחריים: ראשית, להעמיד בטחונות וערבים איכותיים (אם כי בהקשר זה חשוב לזכור שגובה הביטחונות הוא בשיעור יחסי לסכום ההלוואה המבוקש, ואם נדרשת הלוואה גדולה לא תמיד קל למצוא בטחונות מתאימים); ושנית, לנצל את יכולת המיקוח של חברה גדולה עם חשבון עסקי שמניב לבנק מן הסתם רווחיות נאה.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים גדולים

בשנים האחרונות התרחב שוק האשראי החוץ בנקאי במידה משמעותית, וכיום פועלות בו חברות רבות אשר מציעות גם הן הלוואות לחברות ולא רק לאנשים פרטיים.

יחד עם זאת לא כל חברת מימון חוץ בנקאי יכולה להרשות לעצמה מתן הלוואה לעסק גדול בסכומים נכבדים, ועוד פחות מכך מספרן של החברות בתחום זה שמצוידות בידע ובכלים הנדרשים לטיפול בעסקים עם מחזורים גדולים.

בהתאם כל ניסיון לקבל הלוואה לעסק גדול מחברה בתחום המימון החוץ בנקאי רצוי לבצע בעזרת מומחים אובייקטיביים, שלא רק יעזרו לכם לסנן ולהגיע לחברות שמסוגלות להעניק הלוואה לעסק גדול אלא גם יבטיחו תנאי החזר מיטביים מבחינתכם.