title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן דרומה צפונה

דרומה צפונה הינה חברה בע"מ לתועלת הציבור שמטרתה היא לחזק את הגליל ואת הנגב, בין השאר באמצעות הלוואות לעסקים הפועלים באזורים אלה.

הקרן היא יוזמה של התעשיין איתן ורטהיימר (בנו של סטף ורטהיימר, שגם הוא פעל רבות לחיזוק צפון הארץ מבחינה כלכלית, תעסוקתית וחברתית). שותפים לקרן ולחזון גם הסוכנות היהודית, JFNA (הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה) וכן יזמים נוספים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של הלוואות מקרן דרומה צפונה?

הלוואות באמצעות קרן דרומה צפונה ניתנות לעסקים בצפון (הגליל, הגולן, העמקים, מישור החוף הצפוני, אזור בית שאן וטבריה – אבל לא כולל חיפה) ובדרום (מאשקלון וסביבתה ועד אילת).

ההלוואות מיועדות לעסקים יצרניים, מפעלי תעשייה ושירותים שתומכים בהם באופן מובהק, ובפרט לאלה מוטי הייצוא ובעלי הפוטנציאל לתרום לחיזוק האזור בו הם פועלים.

ניתן לקבל הלוואות לעסקים קיימים בלבד, שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא בין 5 מיליון ש"ח ל-100 מיליון ש"ח.

מהו הסכום המקסימלי של הלוואה דרך קרן דרומה צפונה?

במסלול הרגיל ניתן לקבל דרך קרן דרומה צפונה הלוואה בסכום של עד 2 מיליון ש"ח.

תנאי ההחזר של ההלוואות

הריבית על הלוואה לעסק המתקבלת באמצעות קרן דרומה צפונה היא פריים פלוס אחוז וחצי. תקופת ההחזר היא עד 5 שנים כולל 6 חודשי גרייס (כלומר רק לאחר חצי שנה ממועד קבלת הכסף העסק מתחיל להחזיר את ההלוואה).

אילו בטחונות נדרשים על-מנת לקבל הלוואה לעסק?

על-מנת לקבל הלוואה דרך דרומה צפונה על העסק להעמיד בטחונות בשיעור 40% מתוך סכום ההלוואה (בין אם בצורת פיקדון כספי ובין אם באמצעות שיעבוד של נכס או ציוד).

איזה בנק מספק את הכסף?

הבנק שנבחר לעבוד עם קרן דרומה צפונה ואשר מספק את הכסף בפועל הוא מזרחי טפחות.

איך מקבלים הלוואה מקרן דרומה צפונה?

לאחר הגשת בקשה להלוואה דרך קרן דרומה צפונה נדרשים אנשי העסק למלא שאלון ראשוני, אשר נבחן הן ע"י אנשי הקרן והן ע"י אנשי בנק מזרחי טפחות.

בשלב הבא מבצע יועץ מטעם הקרן בדיקה מדוקדקת של העסק ושל ההיתכנות הכלכלית של פעילותו. לאחר איסוף החומר נערך גם ביקור בעסק עצמו (של נציגים מטעם קרן דרומה צפונה ושל בנק מזרחי). בסופו של תהליך מתכנסת ועדת האשראי (אשר משותפת לבנק ולקרן) ומחליטה אם לאשר את הבקשה.

מסלול מימון ציוד תעשייתי

בנוסף למסלול הרגיל, מפעילה קרן דרומה צפונה גם מסלול מימון ציוד תעשייתי ליצרנים.

מסלול זה מאפשר לעסקים בעלי מחזור שנתי של 3-80 מיליון ש"ח לקבל הלוואה בשיעור של 90% מעלות הציוד שברצונם לרכוש (אבל לא יותר מ-2 מיליון ש"ח), בריבית של 6% ולתקופה של 5 שנים.

במקרים אלה הכסף ניתן ע"י חברת אמפא קפיטל, והציוד משועבד לה עד תום תקופת ההחזרים.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל