title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מהי האגודה להלוואות ללא ריבית? למי מיועדות הלוואות חוץ בנקאיות בהתאמה לעסק? מהם תנאי הלוואות לעסקים וליחידים של האגודה? היכן עוד ניתן לגייס הלוואות חוץ בנקאיות?
קרן פיטסבורג לגיוס אשראי לעסקים - מיהו קהל היעד של קרן פיטסבורג? מהו הסכום המקסימלי של הלוואה דרך קרן פיטסבורג? תנאי ההחזר של הלוואה מקרן פיטסבורג, בטחונות וערבויות נדרשים
מיהו קהל היעד של הלוואות דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל? מהו הסכום המקסימלי לגיוס ההלוואה? תננא החזר מתבקשים ודרך איזה בנק מתקבלת ההלוואה?
גיוס הלוואות לעסקים דרך קרן קורת - מיהו קהל היעד של הקרן, הלוואות לעסקים בנגב ובגליל, הלוואה לעסק במגזר הערבי, הלוואות לעסקים חברתיים ומיקרו-הלוואות דרך קרן קורת
קרן הגליל - אילו עסקים זכאים לקבל הלוואה מהקרן? מהו גובה הלוואה מקובל? מהם תנאי החזר? הערבות הנדרשת עבור הלוואה לעסק ומי מעניק את הכסף לעסק?
מיהו קהל היעד של קרן דטרויט? מהו הגובה המקסימלי של הלוואות לעסקים באמצעות קרן דטרויט? מהם תנאי ההחזר של הלוואה עסקית באמצעות הקרן? אילו בטחונות פיננסיים ואחרים נדרשים כדי לקבל הלוואות לעסקים באמצעות הקרן?

קרן הגליל

כפי שניתן להבין משמה, קרן הגליל מסייעת לעסקים הפועלים בחלקה הצפוני של מדינת ישראל, אזור שבלא מעט מקרים סובל מאפליה לרעה ביחס למרכז הארץ כך שכל עזרה לבעלי עסק צפוניים מתקבלת בברכה.

מי שהקים את הקרן בשנת 2004 הוא יהודי אמריקאי בשם בוב גוטסמן, על-מנת לחזק את שוק התעסוקה בגליל, את העסקים המקומיים ואת המצב החברתי בחבל ארץ חשוב זה.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

אילו עסקים זכאים לקבל הלוואה מהקרן?

קרן הגליל תומכת הן בעסקים קיימים והן בעסקים בשלב ההקמה – בכל התחומים, ובכפוף להצגת תוכנית עסקית המוכיחה פוטנציאל אמיתי.

דגש חשוב נוסף הוא שההשקעה בעסק תיצור מקומות עבודה חדשים בגליל, או שתמנע גריעת מקומות עבודה כאלה.

לא ניתן לקבל הלוואה מקרן הגליל על-מנת להחליף הלוואה שהעסק קיבל מבנק כלשהו, וגם לא במקרים שבהם העסק עדיין לא השלים החזר הלוואה שקיבל מהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. תיק הוצאה לפועל מהשנתיים האחרונות מונע אף הוא את האפשרות להיעזר בקרן הגליל לטובת הלוואה לעסק וגם לווים מוגבלים לא יכולים לפנות אליה.

מהו גובה הלוואה מקרן הגליל?

הלוואות מקרן הגליל הן בסכומים של בין 100,000 ש"ח לבין 160,000 ש"ח. הסכום הספציפי הניתן לכל עסק הוא עד 80% מסך ההשקעה באותו עסק.

מהם תנאי ההחזר?

הלוואה מקרן הגליל אינה צמודה ואינה נושאת ריבית, אולם יש לשלם דמי טיפול בשיעור 6% מהסכום המתקבל. תקופת ההחזר היא עד 4 שנים – אלא אם כן מדובר בהלוואת הון חוזר, ובמקרים אלה תקופת ההחזר קצרה יותר, עד 18 חודשים (וההלוואה תינתן רק אם הוכח שסיבה חד פעמית היא הגורם לבעיות בתזרים המזומנים שהובילו לצורך בהלוואה לעסק).

הערבות הנדרשת עבור הלוואה לעסק

על-מנת לקבל הלוואה מקרן הגליל בעל העסק נדרש להציג 2 ערבים בעלי ותק של לפחות שנה במקום עבודתם והכנסה חודשית של לפחות 8,000 ש"ח (נטו) או מספר רב יותר של ערבים אם הם לא עומדים בתנאים הנ"ל.

מי מעניק את הכסף לעסק?

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.