title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן נתן

קרן נתן הוקמה בשנת 2008 ע"י איל הון דרום אפריקאי יהודי בשם נייתן קירש במטרה לעודד יזמים ישראלים ולסייע לעסקים קטנים.

לאורך שנות פעילותה סייעה הקרן לכמה מאות עסקים קטנים, ממגוון רחב במיוחד של תחומים – ואם אתם מאמינים בעצמכם ובמיזם שלכם, בהחלט ייתכן שגם אנשי הקרן יאמינו בו ויסייעו לכם להוציא אותו לפועל.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של הקרן?

קרן נתן פונה אל כל מי שרוצה להקים עסק קטן חדש והוא אזרח ישראלי.

עד עכשיו סייעה כאמור הקרן לעסקים בתחומים רבים מאוד וגם מבחינת מיקום גיאוגרפי ודת מתאפיין קהל היעד של הקרן שהקים נייתן קירש במגוון רחב.

מהו גובה ההלוואה המקסימלי?

בתחילת דרכה העניקה קרן נתן הלוואות בגובה של עד 100,000 ש"ח. מאז שנת 2013 ניתן לקבל ממנה הלוואה של עד 240,000 ש"ח.

מהם תנאי ההחזר?

ההלוואה ניתנת ללא ריבית. הפריסה לתשלומים נקבעת עפ"י המאפיינים הספציפיים של העסק ועל סמך ההערכה של אנשי המקצוע של הקרן לגבי היכולת הפיננסית שלו – כך שהוא יוכל לעמוד בגובה ההחזר החודשי שייקבע לו.

אילו בטחונות נדרשים?

ניתן לקבל הלוואה מקרן נתן גם ללא ערבים, אבל בכל מקרה ייתכנו דרישות ספציפיות מכל יזם, בהתאם לתוכנית העסקית שהוא מגיש לקרן.

תנאי בסיסי לקבלת הלוואות מקרן נתן הוא התחייבות שלא למכור את העסק לפני שההלוואה נפרעת במלואה.

איך מגישים בקשה?

באתר האינטרנט של קרן נתן תמצאו טופס בקשה להלוואה.

אל הבקשה יש לצרף תזרים מזומנים בפורמט מקובל (גם אותו ניתן למצוא באתר של הקרן) ורצוי להוסיף גם תוכנית עסקית מפורטת ככל האפשר.

יזמים שנמצאים מתאימים להשקעה יקבלו הזמנה לראיון במשרדי הקרן ברמת גן, ובמעמד זה גם ייקבעו גובה ההלוואה הספציפית ותנאי ההחזר המדויקים שלה.