title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מיהו קהל היעד של קרן דטרויט? מהו הגובה המקסימלי של הלוואות לעסקים באמצעות קרן דטרויט? מהם תנאי ההחזר של הלוואה עסקית באמצעות הקרן? אילו בטחונות פיננסיים ואחרים נדרשים כדי לקבל הלוואות לעסקים באמצעות הקרן?
קרן פיטסבורג לגיוס אשראי לעסקים - מיהו קהל היעד של קרן פיטסבורג? מהו הסכום המקסימלי של הלוואה דרך קרן פיטסבורג? תנאי ההחזר של הלוואה מקרן פיטסבורג, בטחונות וערבויות נדרשים
מיהו קהל היעד של הלוואות דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל? מהו הסכום המקסימלי לגיוס ההלוואה? תננא החזר מתבקשים ודרך איזה בנק מתקבלת ההלוואה?
גיוס הלוואות לעסקים דרך קרן קורת - מיהו קהל היעד של הקרן, הלוואות לעסקים בנגב ובגליל, הלוואה לעסק במגזר הערבי, הלוואות לעסקים חברתיים ומיקרו-הלוואות דרך קרן קורת
מיהו קהל היעד של הלוואות מקרן דרומה צפונה? מהם הסכומים שניתן לגייס דרך קרן? מהם תנאי ההחזר של ההלוואות? אילו בטחונות נדרשים? איך מקבלים הלוואה מקרן? והם המסלולים הקיימים בקרן

קרן סולם לעסקים

קרן סולם מסייעת ליזמים ובעלי עסקים מהמגזר הערבי שבמקרים רבים מתקשים מאוד לקבל אשראי בערוצים הרגילים. הקרן, שהיא יוזמה של המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי ושותפים בה גם הפדרציה היהודית בניו יורק וקרן אבן הזית, מספקת ערבות על כמחצית מסכום ההלוואה ומי שנותן את הכסף בפועל הוא בנק מרכנתיל דיסקונט.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של קרן סולם?

קרן סולם פונה כאמור לבעלי עסקים מהמגזר הערבי – בין אם ברצונם להקים עסק חדש ובין אם הם בעליו של עסק קטן קיים. גם כשהבעלות על העסק משותפת ליהודים ולערבים ניתן לקבל הלוואה דרך קרן סולם ולמעשה זוהי אחת ממטרותיה של הקרן, הידוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין קבוצות האוכלוסייה השונות שחיות כאן בארץ.

ניתנת עדיפות לנשים יזמיות מהמגזר.

מהו סכום ההלוואה המקסימלי שאפשר לקבל דרך קרן סולם?

ניתן לקבל דרך קרן סולם הלוואה של עד 135,000 ש"ח.

תנאי ההחזר של הלוואה מקרן סולם

הלוואות באמצעות קרן סולם ניתנות לתקופה של עד 5 שנים כולל 3 חודשי גרייס (כלומר העסק יכול להתחיל להחזיר את ההלוואה רק לאחר שחלפו 3 חודשים מקבלת הכסף).

הריבית היא פריים ועוד 2 אחוז.

ערבים ובטחונות

הלוואות בסכום של עד 60,000 ש"ח מחייבות הצגת ערב אחד. עבור הלוואות בסכומים גדולים יותר נדרשים 3 ערבים.

איך להגיש בקשה לקבלת הלוואה באמצעות קרן סולם?

הגשת בקשה לקבלת הלוואה דרך קרן סולם – הלוואה שגם ניתנת בתנאים טובים וגם כאמור בלא מעט מקרים היא האופציה היחידה שעומדת בפני אנשי עסקים ערבים – נעשית באמצעות המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי.

יש לצרף לבקשה 3 דוחות מע"מ אחרונים של העסק, תדפיסי חשבונות בנק של שלושת החודשים האחרונים, דוח אובליגו ואת זהות הערבים שיחתמו על ההלוואה אם תינתן.

חשוב לציין כי על בעל העסק להשקיע מכספו שלו לפחות 20% מסך ההשקעה המתוכננת וכן הוא מתחייב להשתמש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות אשר נקבעו בהסכם שלו עם הקרן.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל