title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מיהו קהל היעד של קרן דטרויט? מהו הגובה המקסימלי של הלוואות לעסקים באמצעות קרן דטרויט? מהם תנאי ההחזר של הלוואה עסקית באמצעות הקרן? אילו בטחונות פיננסיים ואחרים נדרשים כדי לקבל הלוואות לעסקים באמצעות הקרן?
גיוס הלוואות לעסקים דרך קרן קורת - מיהו קהל היעד של הקרן, הלוואות לעסקים בנגב ובגליל, הלוואה לעסק במגזר הערבי, הלוואות לעסקים חברתיים ומיקרו-הלוואות דרך קרן קורת
קרן פיטסבורג לגיוס אשראי לעסקים - מיהו קהל היעד של קרן פיטסבורג? מהו הסכום המקסימלי של הלוואה דרך קרן פיטסבורג? תנאי ההחזר של הלוואה מקרן פיטסבורג, בטחונות וערבויות נדרשים
קרן סולם להלוואות לעסקים - מיהו קהל היעד של קרן סולם? מהו סכום ההלוואה המקסימלי שאפשר לקבל דרך קרן סולם? תנאי ההחזר של הלוואה מקרן סולם, ערבויות ובטחונות נדרשים וכיצד יש להגיש את הבקשה
גיוס הלוואות לעסקים דרך קרן נתן - מיהו קהל היעד של הקרן, מהו גובה הלוואה מקסימלי, תנאי החזר, בטחונות מתבקשים וכיצד מגישים את הבקשה

קרן פדרציית ניו יורק ישראל

קרן פדרציית ניו יורק לישראל הוקמה ע"י הסוכנות היהודית ומנוהלת על-ידה, ומטרתה היא לסייע לעסקים קטנים ובמקביל לחזק אוכלוסיות שזקוקות לעזרה, ובכך לשפר הן את המצב הכלכלי בארץ והן את המצב החברתי.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של הלוואות דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל?

הלוואה דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל מיועדת למי שנמנה על אחת הקבוצות הבאות, והוא בעל עסק או רוצה להקים עסק חדש:

* עולים חדשים (בתנאי שטרם חלפו 10 שנים מיום עלייתם לארץ – עולים שהגיעו מארצות הקווקז יכולים לקבל הלוואה גם אם עברה תקופה ארוכה יותר)

* אנשי עסקים מהמגזר הערבי

* בעלי עסקים מהמגזר החרדי

* ישראלים בני העדה האתיופית

* יזמים ובעלי עסקים הפועלים בגליל (באזורים שאינם רלוונטיים עבור קרנות אחרות של הסוכנות היהודית ובהן בין השאר קרן פיטסבורג וקרן דטרויט).

מהו הסכום המקסימלי של ההלוואה?

הלוואות דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל הן בסכום של עד 300,000 ש"ח, כשלפחות מחצית מהסכום חייבת להיות מוקדשת להשקעה (בהקמת עסק חדש או בהרחבת עסק קיים).

תנאי ההחזר של הלוואת קרן פדרציית ניו יורק לישראל

הריבית של הלוואות קרן פדרציית ניו יורק לישראל היא פריים ועוד 0.6%, תקופת ההחזר היא עד 6 שנים כולל 12 חודשי גרייס (כלומר ניתן להתחיל להחזיר את ההלוואה רק כעבור שנה) והקרן עצמה מעמידה ערבות שיורית בשיעור של עד 95% מסכום ההלוואה.

בעל העסק או היזם נדרש להעמיד בטחונות אף הוא, בהתאם לדרישות ועדת הקרן והבנק שמעניק את הכסף.

דרך איזה בנק מתקבלת ההלוואה?

בנק אוצר החייל הוא זה שנבחר כדי להעניק בפועל הלוואות לעסקים שנמצאו מתאימים לקבל את תמיכת הקרן.

תנאים נוספים

לא ניתן לקבל דרך קרן פדרציית ניו יורק לישראל הלוואה לרכישת נדל"ן או מימון לכלי רכב. ניתן לקבל הלוואה יותר מפעם אחת – אבל רק לאחר שמחזירים לפחות 50% מהלוואה אחת ניתן לפנות לסיוע נוסף.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל