title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן קורת

קרן קורת הוקמה בשנת 1994 ומאז סייעה לאלפי עסקים קטנים עם הלוואות בסכום מצטבר של למעלה ממיליארד ש"ח. בשנים האחרונות מתמקדת הקרן בעזרה לעסקים קטנים בפריפריה.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של קרן קורת?

קרן קורת מפעילה מספר מסלולי הלוואות (פרטים בהמשך), אבל באופן עקרוני קהל היעד שלה הוא עסקים קטנים ובעיקר אלה הפועלים בפריפריה, שם קשה יותר להצליח וגם קבלת אשראי עשויה להוות משימה כמעט בלתי אפשרית, והעסקים המוגדרים כחברתיים – כלומר שיש להם ערך מוסף אמיתי לטובת החברה.

הלוואות לעסקים בנגב ובגליל

גובה ההלוואה לעסקים בנגב ובגליל דרך קרן קורת הוא עד 750,000 ש"ח, תקופת ההחזר היא עד 5 שנים כולל 6 חודשי גרייס והריבית היא פריים פלוס 1.75%.

הקרן ערבה על מחצית מסכום ההלוואה ו-ועדת האשראי שלה קובעת מהן הערבויות והביטחונות שעל בעל העסק להעמיד. תנאי נוסף הוא הכנת תוכנית עסקית ע"י יועץ מורשה של קרן קורת.

מסלול ההלוואות לעסקים בגליל ובנגב הוא בשיתוף פעולה עם בנק לאומי.

הלוואה לעסק במגזר הערבי

הלוואות לעסקים במגזר הערבי דרך קרן קורת הן בסכומים של עד 500,000 ש"ח.

תקופת ההחזר היא עד 5 שנים כולל 3 חודשי גרייס והריבית היא פריים פלוס 2.15%.

קרן קורת ערבה על 60% מסכום ההלוואה, בנוסף היזם ערב על כל הסכום וכן נדרשים בטחונות בהתאם להחלטת ועדת האשראי של הקרן.

המסלול מיועד לעסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא עד 20 מיליון ש"ח ושנמצאים לקראת תקופת התרחבות והעסקת עובדים חדשים.

מי שמעניק את הכסף הוא הבנק הערבי ישראלי, ולקוחות בנק זה זוכים לעדיפות אולם גם בעלי עסקים אחרים מהמגזר, שבמקרים רבים מתקשים מאוד לקבל אשראי באפיקים הרגילים, יכולים ליהנות מהתנאים הטובים של הלוואה דרך קרן קורת. כמו כן תינתן עדיפות ליזמות נשית מתוך הבנה שחשוב מאוד לקדם את השתתפות הנשים הערביות בכלכלה הישראלית.

הלוואות לעסקים חברתיים

עסקים חברתיים ועמותות חברתיות יכולים לקבל דרך קרן קורת הלוואה ייחודית.

כשהמטרה היא הקמת עסק/עמותה, הסכום המקסימלי הוא 30,000 ש"ח, ותקופת ההחזר היא עד 3 שנים כולל 3 חודשי גרייס.

עסק חברתי קיים יכול לקבל הלוואה של עד 500,000 ש"ח לעד 5 שנים כולל 3 חודשי גרייס. מסלול זה מיועד לעסקים עם מחזור של עד 20 מיליון ש"ח, ושסך התרומות שהם מקבלים הוא פחות ממחצית מסך ההכנסות שלהם.

מיקרו-הלוואות דרך קרן קורת

בנוסף למסלולים הנ"ל מציעה קרן קורת מיקרו הלוואות.

מסלול זה, שנקרא גם מיקרוקרדיט, מציע מימון זעיר אבל משנה מציאות לאוכלוסיות מוחלשות במטרה לעזור להן לעמוד על הרגליים ולהתקיים באופן עצמאי. בין השאר יכולים לפנות למסלול זה ולקבל הלוואה של עד 30,000 ש"ח נשים בדואיות, ישראלים בני העדה האתיופית, נשים חרדיות ונשים יהודיות מהעשירונים התחתונים אשר מנסות להקים עסק זעיר. בנוסף לכסף ניתן דרך קרן קורת גם ליווי עסקי יקר ערך.

קרנות מימון נוספים שעלולים לעניין אותך 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
האגודה הישראלית
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן נתן
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן לעולה עצמאי
גיוס הלוואות דרך קרנות
קרן הגליל